Välkommen

Fingerprint Cards IR-arbete bedrivs efter principer om löpande och korrekt informationsgivning. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Här finns finansiell information och bolagsfakta som berör dig som är aktieägare, investerare, analytiker eller som är allmänt intresserad av Fingerprint Cards AB.

Senaste rapporter

VD Christian Fredriksons anförande på stämman

Se videon
2 februari 2017 kl 15

PRESENTATION AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉN 2016

Webcast och presentation

Youtube

Kommande events