Nasdaq Stockholms disciplinnämnd ålägger Fingerprint Cards AB att betala ett vite motsvarande två årsavgifter

Pressmeddelande
2 december 2016

Nasdaq Stockholms disciplinnämnd ålägger Fingerprint Cards AB att betala ett vite motsvarande två årsavgifter

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har beslutat ålägga Fingerprint Cards att betala ett vite motsvarande två gånger Fingerprint Cards årsavgift till Nasdaq Stockholm. Beslutet i sin helhet finns tillgängligt via Nasdaqs webbplats:
http://www.nasdaqomx.com/listing/europe/surveillance/stockholm/disciplinarycommittee/decisions/

”Vi ser allvarlig på det inträffade och tar givetvis till oss av kritiken som riktats mot bolagets informationsgivning. Vi är mycket måna om att ha en god dialog med aktiemarknadens aktörer avseende bolagets finansiella kommunikation”, säger Christian Fredrikson, vd på Fingerprint Cards.

”Samtidigt som vi lär oss av kritiken vill jag även lyfta att vi under året som gått har stärkt organisationen för investerarrelationer och kommunikation. Vi kommer att fortsätta arbetet med att förbättra vår informationsgivning och kommunikationen med aktiemarknadens aktörer”, avslutar Christian Fredrikson.  

För mer information kontakta:
Christian Fredrikson, Vd, Fingerprint Cards +46(0)31-60 78 20, [email protected]
Malin Strandvall, Presskoordinator, Fingerprint Cards, +46(0)70-490-44 79, [email protected]

Om Fingerprint Cards AB (FPC)

Fingerprint Cards AB (FPC) är ett högteknologiskt börsnoterat företag som utvecklar, producerar och marknadsför biometrisk teknologi, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Det möjliggör säker och bekväm hantering för användaren utan behov av lösenord eller pinkoder. FPC:s teknik erbjuder världsledande fördelar och inkluderar unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och i kombination med mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom mobiler, tablets och biometriska kort där kraven på dessa egenskaper är extremt höga. FPC:s teknik är sedan tidigare väl beprövad inom ett antal applikationsområden.


Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 december 2016, klockan 14.35.

Pressmeddelande_svensk version_PDF (pdf)