Fingerprint Cards justerar sin intäktsprognos för 2016

Pressmeddelande
8 december 2016

Fingerprint Cards justerar sin intäktsprognos för 2016

Fingerprint Cards förväntar sig att intäkterna för helåret 2016 kommer att ligga i intervallet 6600- 6800 Mkr, vilket är lägre än den tidigare intäktsprognosen om 7200 – 7500 Mkr, som kommunicerades i samband med rapporten för tredje kvartalet.

Bolagets intäkter under fjärde kvartalet har ökat i lägre takt än förväntat. Den förväntade starka säsongsbetonade volymtillväxten i fjärde kvartalet har uteblivit, påverkad av tidigare lageruppbyggnad i hela leveranskedjan. Brist på vissa andra komponenter, som har påverkat smartphonevolymerna negativt under kvartalet, samt ökad konkurrens har också påverkat Fingerprint Cards intäkter negativt. Fingerprint Cards bedömer att dessa faktorer även kommer att påverka intäkterna för första kvartalet 2017.

Rörelsemarginalen för 2016 bedöms bli omkring 40 %. Prognosen är oförändrad jämfört med tidigare kommunicerat estimat.

En telefonkonferens där den justerade intäktsprognosen för 2016 kommenteras hålls idag klockan 08.30. Media, analytiker och institutionella investerare är välkomna att ringa in till telefonkonferensen. För deltagande per telefon, vänligen ring in på +46(0)200- 890 171 (Sverige) eller +44(0)1452-555 566 (internationella deltagare). Uppge konferens-ID 332 375 52 vid inringning.

Ytterligare ett pressmeddelande som innehåller finansiell vägledning (guidance) för 2017 kommer som tidigare kommunicerats att publiceras den 8 december 2016, klockan 07.00. Finansiell vägledning (guidance) för 2017 kommenteras inte under telefonkonferensen klockan 08.30, utan kommer att presenteras och kommenteras separat under den kapitalmarknadsdag som Fingerprint Cards håller idag klockan 13.00-17.00.


För mer information kontakta:
Christian Fredrikson, Vd, Fingerprint Cards AB (publ), +46(0)31-60 78 20, [email protected]
Johan Wilsby, CFO, Fingerprint Cards AB (publ), +46(0)31-60 78 20, [email protected]  

 

Om Fingerprint Cards AB (FPC)

Fingerprint Cards AB (FPC) är ett högteknologiskt börsnoterat företag som utvecklar, producerar och marknadsför biometrisk teknologi, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Det möjliggör säker och bekväm hantering för användaren utan behov av lösenord eller pinkoder. FPC:s teknik erbjuder världsledande fördelar och inkluderar unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och i kombination med mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom mobiler, tablets och biometriska kort där kraven på dessa egenskaper är extremt höga. FPC:s teknik är sedan tidigare väl beprövad inom ett antal applikationsområden.

Informationen är sådan som Fingerprint Cards är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 december 2016 kl. 07.00.

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Pressmeddelande_svensk version_PDF (pdf)