Fingerprint Cards kommunicerar prognos för 2017

Pressmeddelande
8 december 2016

Fingerprint Cards kommunicerar prognos för 2017

Fingerprint Cards håller idag en kapitalmarknadsdag. I samband med denna kommunicerar bolaget en intäktsprognos för 2017 om 7500 – 9500 Mkr. Under kapitalmarknadsdagen kommunicerar Fingerprint Cards även en prognos på rörelsemarginalen för 2017 som förväntas överstiga 35 %.

Kapitalmarknadsdagen hålls mellan klockan 13.00 -17.00 i Stockholm. Under kapitalmarknadsdagen kommer Fingerprint Cards att beskriva marknadsutveckling, kunder, produkter och teknik.

Kapitalmarknadsdagen webbsänds på bolagets webbplats www.fingerprints.com. Presentationsmaterialet från kapitalmarknadsdagen kommer att finnas tillgänglig på https://corporate.fingerprints.com/finansiell-info/presentationer/.


För mer information kontakta:
Christian Fredrikson, Vd, Fingerprint Cards AB (publ), +46(0)31-60 78 20, [email protected]
Johan Wilsby, CFO, Fingerprint Cards AB (publ), +46(0)31-60 78 20, [email protected]  

 

 

 

Om Fingerprint Cards AB (FPC)

Fingerprint Cards AB (FPC) är ett högteknologiskt börsnoterat företag som utvecklar, producerar och marknadsför biometrisk teknologi, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Det möjliggör säker och bekväm hantering för användaren utan behov av lösenord eller pinkoder. FPC:s teknik erbjuder världsledande fördelar och inkluderar unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och i kombination med mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom mobiler, tablets och biometriska kort där kraven på dessa egenskaper är extremt höga. FPC:s teknik är sedan tidigare väl beprövad inom ett antal applikationsområden.

Informatonen är sådan som Fingerprint Cards är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 december 2016 kl. 07.00.

 
Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Pressmeddelande_svensk version_PDF (pdf)