Fingerprint Cards touchsensor FPC1025 med i Samsungs nya Notebook 9 PC-linje

Pressmeddelande
20 december 2016

Fingerprint Cards touchsensor FPC1025 med i Samsungs nya Notebook 9 PC-linje

Samsungs nya PC-linje Notebook 9 är utrustad med en inbyggd Fingerprint Cards FPC1025-sensor som gör att användaren kan logga in med hjälp av sitt fingeravtryck.

Samsungs nya Notebook 9 PC-linje, bestående av 13,3-tums och 15-tums datorer i bärbart format med Windows 10, är utrustade med Fingerprint Cards FPC1025-sensor och tilhörande mjukvara som stödjer Microsofts biometriska säkerhetssystem Windows Hello. Fingerprint Cards FPC1025 3D pixel-sensor är placerad på tangentbordet och möjliggör för användaren att logga in på datorn med hjälp av ett fingeravtryck istället för ett lösenord.

”Vårt samarbete med Samsung gällande den nya Notebook 9 PC-linjen är ett kvitto på att våra FPC1025-sensorer erbjuder en säker och smidig användarverifiering utan att ge avkall på varken design eller estetik. Samarbetet visar också på vår förmåga att växa inom nya segment. Vi är självklart väldigt stolta över samarbetet inom PC-segmentet och ser det som en viktig milstolpe för Fingerprint Cards”, säger Christian Fredrikson, VD på Fingerprint Cards.

För mer information, vänligen kontakta:
Christian Fredrikson, VD Fingerprint Cards AB (publ)
Tel: +46(0)31-60 78 20
E-mail: [email protected]

Malin Strandvall, Presskoordinator, Fingerprint Cards AB (publ)
Tel: +46(0)70-490 44 79
E-mail: [email protected]

 

 

Om Fingerprint Cards AB (FPC)

Fingerprint Cards AB (FPC) är ett högteknologiskt börsnoterat företag som utvecklar, producerar och marknadsför biometrisk teknologi, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Det möjliggör säker och bekväm hantering för användaren utan behov av lösenord eller pinkoder. FPC:s teknik erbjuder världsledande fördelar och inkluderar unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och i kombination med mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom mobiler, tablets och biometriska kort där kraven på dessa egenskaper är extremt höga. FPC:s teknik är sedan tidigare väl beprövad inom ett antal applikationsområden.

Informationen är sådan som Fingerprint Cards AB (publ) är skyldigt att offentliggör enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 20 december 2016 klockan 08:55 CET.

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Pressmeddelande_svensk version_PDF (pdf)