Fingerprint Cards samtliga touch-sensorer nu tillgängliga för PC

Pressmeddelande
4 januari 2017

Fingerprint Cards samtliga touch-sensorer nu tillgängliga för PC

Fingerprint Cards lanserar en ny produkt som gör bolagets touchbaserade fingeravtryckssensorer tillgängliga för ett brett utbud av PCs. Produkten möjliggör säker kommunikation till datorns säkra CPU-kärna.

Fingerprint Cards nya produkt för PC stödjer Intel-baserade processorfamiljer som använder sig av Microsofts operativsystem Windows 10. Den första generationen av produkten består av en mjukvarulösning, som kan användas på en extern mikrokärna som kopplas mellan Fingerprints touch-sensorer och datorns säkra CPU-kärna. Säkerheten är av central betydelse och AES-kryptering används för att säkra den biometriska bilden mellan sensorn och Intel CPU:s Security Guard Extension. Den hårdvarubaserade krypteringen möjliggör lagring av den biometriska mallen enbart för CPU-kärnan, vilket gör att data och bilder skyddas från operativsystemfel eller applikationsfel.

”Identitetsstölder och stöld av personlig information blir ett allt större problem för PC-användare, inte minst med tanke på att gränsen mellan privat och yrkesmässig PC-användning suddas ut allt mer. Vår nya produkt gör att våra fingeravtryckssensorer nu är tillgängliga för PC, vilket innebär att PC-användare kan använda sitt fingeravtryck för att bland annat lagra identitetshandlingar på ett säkert sätt, ersätta krångliga lösenord, identifiera sig med Windows Hello samt genomföra säkra betalningar”, säger Niklas Strid, SVP PC & Embedded, på Fingerprint Cards.

Den nya produkten erbjuder en oöverträffad säkerhetsnivå genom Fingerprint Cards funktion FPC SafeTouch®. Funktionen ger säkerhet av högsta klass utan att påverka prestandan.

”Vår nya produkt kommer att göra det möjligt för användarna att snabbt låsa upp sina PCs och göra säkra köp i den mån som applikationssystemet tillåter det, samtidigt som användarens fingeravtryck hela tiden finns låst i den säkra CPU-kärnan”, säger Niklas Strid.

Fingerprint Cards nya PC-erbjudande finns för närvarande tillgängligt för leverans till kunder och designimplementering. Kommande generationer av produkten kommer att bestå av en optimerad hårdvarulösning som är under utveckling.

För mer information kontakta:
Niklas Strid, SVP PC & Embedded, Fingerprint Cards AB (publ), +46(0)31-60 78 20, [email protected]
Malin Strandvall, Presskoordinator, Fingerprint Cards AB, +46(0)70-490 44 79, [email protected]

Mer information om Fingerprint Cards produkter och lösningar hittar du på: https://corporate.fingerprints.com/nyhetsrum/produkt-och-faktablad/

 

Om Fingerprint Cards AB (FPC)

Fingerprint Cards AB (FPC) är ett högteknologiskt börsnoterat företag som utvecklar, producerar och marknadsför biometrisk teknologi, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Det möjliggör säker och bekväm hantering för användaren utan behov av lösenord eller pinkoder. FPC:s teknik erbjuder världsledande fördelar och inkluderar unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och i kombination med mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom mobiler, tablets och biometriska kort där kraven på dessa egenskaper är extremt höga. FPC:s teknik är sedan tidigare väl beprövad inom ett antal applikationsområden.

Informationen är sådan som Fingerprint Cards ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 januari 2017 klockan 15.45.

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Pressmeddelande_svensk version (pdf)