Fingerprint Cards AB (publ) publicerar Årsredovisning 2016

Pressmeddelande
30 mars 2017

Fingerprint Cards AB (publ) publicerar Årsredovisning 2016

Fingerprint Cards AB (publ) publicerar idag torsdagen den 30 mars årsredovisningen för 2016 på bolagets webbplats.

Årsredovisningen 2016 finns tillgänglig för nedladdning som PDF på:
https://corporate.fingerprints.com/finansiell-info/finansiella-rapporter/

För att beställa årsredovisningen i tryckt format format, vänligen kontakta bolaget på [email protected]

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Denna information är sådan information som Fingerprint Cards är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 mars 2017, klockan 16.30 (CET).

ÅRSREDOVISNING_2016 (pdf)