Inbjudan till presentation av Fingerprint Cards delårsrapport för det första kvartalet 2017

Pressmeddelande
24 april 2017

Inbjudan till presentation av Fingerprint Cards delårsrapport för det första kvartalet 2017

Fingerprint Cards (Fingerprints) bjuder den 4 maj 2017 klockan 15.00 (CEST) in till en webbsänd presentation av delårsrapporten för det första kvartalet 2017. Rapporten kommer att publiceras klockan 07.00 samma dag.

Fingerprints vd Christian Fredrikson presenterar rapporten tillsammans med CFO Johan Wilsby i en webbsändning och telefonkonferens. Presentationen sker på engelska.

Tid: torsdagen den 4 maj 2017, klockan 15.00 (CEST).
Plats: kombinerad webbsändning och telefonkonferens.

Webbsändningen och allt presentationsmaterial hittar du på https://engage.vevent.com/index.jsp?eid=3483&seid=96 där du även har möjlighet att ställa frågor.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på https://corporate.fingerprints.com/finansiell-info/finansiella-rapporter/

För att delta i presentationen via telefon, mejla till [email protected] för att göra en föranmälan.

Välkommen att lyssna in och ställa frågor!För mer information kontakta:

Investor Relations, Fingerprint Cards AB (publ)
Tel: +46(0)10-172 00 10 E-mail: [email protected]

Press office, Fingerprint Cards AB (publ)
Tel: +46(0)10-172 00 20 E-mail: [email protected]   

Om Fingerprint Cards AB (publ)

Fingerprint Cards AB (FPC) är ett högteknologiskt börsnoterat företag som utvecklar, producerar och marknadsför biometrisk teknologi, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Det möjliggör säker och bekväm hantering för användaren utan behov av lösenord eller pinkoder. FPC:s teknik erbjuder världsledande fördelar och inkluderar unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och i kombination med mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom mobiler, tablets och biometriska kort där kraven på dessa egenskaper är extremt höga. FPC:s teknik är sedan tidigare väl beprövad inom ett antal applikationsområden.


Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2017, klockan 15.00 (CEST).

VIKTIG INFORMATION
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Pressmeddelande (pdf)