Fingerprint Cards utser Pontus Jägemalm till Chief Technology Officer (CTO)

Pressmeddelande
4 maj 2017

Fingerprint Cards utser Pontus Jägemalm till Chief Technology Officer (CTO)

Som ett led i bolagets strategi att stärka sin marknadsposition och öka innovationskraften utser Fingerprint Cards (Fingerprints) Pontus Jägemalm till Chief Technology Officer (CTO). Pontus Jägemalm är sedan tidigare chef för Forskning & Utveckling (FoU) på Fingerprints. Bolaget fortsätter att utveckla teknikledande lösningar
– i den nya rollen som CTO kommer Pontus Jägemalm att ytterligare driva och accelerera utvecklingsarbetet i nära samarbete med kunderna.

”Jag är stolt över att kunna meddela att vi ytterligare stärker vårt teknik- och innovationsfokus genom att utse Pontus Jägemalm till CTO.Utnämningen av Pontus som CTO innebär att vi investerar i nya team för att fortsätta driva fram nya biometriska lösningar, samt utveckla alternativa teknologier. Det är ett viktig steg på Fingerprints väg mot att bli det globalt ledande biometribolaget”, säger Christian Fredrikson, vd, Fingerprints.

”Jag är så klart tacksam över förtroendet att få axla rollen som CTO, vilket för mig som FoU-chef innebär ett ökat fokus på innovation, långsiktig utveckling och alternativ teknik. Det är glädjande att styrelsen och bolaget stödjer ett ökat satsande på ny teknik. Med vår ytterst kompetenta och ambitiösa personal kommer vi att satsa både på att anpassa våra tekniska lösningar för nya applikationsområden och att bredda den grundläggande tekniken”, kommenterar Pontus Jägemalm, CTO och chef för FoU, på Fingerprints.

Pontus Jägemalm kvarstår fortsatt i bolagets ledningsgrupp. Operativt innebär utnämningen att Pontus Jägemalm behåller sin roll som chef för FoU. Ledarskapet för det dagliga FoU-arbetet kommer att delas upp mellan affärsenheterna (Mobile, Smartcard, PC & Embedded) och befintliga chefer inom FoU.

För mer information, kontakta:
Presscenter Fingerprint Cards AB: +46(0)10-172 00 20, [email protected]
Investor Relations Fingerprint Cards AB: +46(0)10-172 00 10, [email protected]

Om Fingerprint Cards AB (publ)

Fingerprint Cards AB (FPC) är ett högteknologiskt börsnoterat företag som utvecklar, producerar och marknadsför biometrisk teknologi, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Det möjliggör säker och bekväm hantering för användaren utan behov av lösenord eller pinkoder. FPC:s teknik erbjuder världsledande fördelar och inkluderar unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och i kombination med mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom mobiler, tablets och biometriska kort där kraven på dessa egenskaper är extremt höga. FPC:s teknik är sedan tidigare väl beprövad inom ett antal applikationsområden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2017, klockan 07.30 (CEST).

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Pressmeddelande (pdf)