Fingerprint Cards med i världspremiär från Microsoft – världens första tangentbord med en osynlig fingeravtryckssensor gömd i tangent

Pressmeddelande
16 juni 2017

Fingerprint Cards med i världspremiär från Microsoft – världens första tangentbord med en osynlig fingeravtryckssensor gömd i tangent

Det världsledande biometribolaget Fingerprint Cards (FingerprintsTM) touchsensor FPC1025 är med i Microsofts ”Modern Keyboard” med fingeravtrycks-ID. Lanseringen är en världspremiär eftersom detta är det första tangentbordet som innehåller en osynlig fingeravtryckssensor, gömd i en helt vanlig tangent.

”Vi är exalterade över att nu få se Microsoft lansera den här banbrytande produkten, och givetvis glada över att vår branschledande teknik är integrerad i den. Vi är också stolta över att kunna stötta en så stor och inflytelserik aktör, det är ett bevis på våra produkters prestanda. Den här lanseringen är ett väldigt intressant steg för den snabbrörliga PC-branschen”, säger Niklas Strid, Senior Vice President, Business Line PC & Embedded, på Fingerprint Cards.

”Säkerhetskraven inom PC-segmentet är mycket höga, så den här lanseringen är också bevis på att vi förmår att expandera med vårt befintliga produkterbjudande. Vad gäller det typiska användningsområdet inom PC, så är utvecklingen ganska lik mobilsidan och vår teknik kommer att möjliggöra för användarna att låsa upp sina datorer och göra säkra betalningar”, avslutar Niklas Strid, Senior Vice President, Business Line PC and Embedded.

Tidigare har Fingerprints kommunicerat att alla bolagets touchsensorer är tillgängliga för PC.
Läs mer om Fingerprints produkter för PC på fingerprints.com.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Niklas Strid, Senior Vice President, Business Line PC & Embedded, Fingerprint Cards

Investor Relations, Fingerprint Cards AB (publ)
Tel: +46(0)10-172 00 10 E-mail: [email protected]

Presscenter, Fingerprint Cards AB (publ)
Tel: +46(0)10-172 00 20 E-mail: [email protected]    
    

Om Fingerprint Cards AB (Fingerprints)

Fingerprint Cards AB, Fingerprints, är det ledande globala biometribolaget med svenska rötter vars mission är att leda utvecklingen av biometrisk interaktion som möjliggör individens bekvämlighet och integritet. Nyttan bevisas dagligen i miljontals enheter genom miljardtals sensortryckningar av användare som är sin egen nyckel – med andra ord; with a human touch. Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer, programvara samt paketeringsteknologier. Framgången bygger på produktutveckling med en teknisk spetskompetens i framkant som resulterar i världsledande produkter vad gäller säkerhet, användarvänlighet och prestanda. Nuvarande produktutbud består till största del av fingeravtryckssensorer och kunderna är framför allt företag som tillverkar smartphones och tablets där bolaget är marknadsledare. I takt med att användningen av biometriska lösningar ökar, verkar Fingerprints för att bredda erbjudandet med fler biometrimetoder, eller modaliteter, och att lösningarna ska återfinnas även i andra marknadssegment som smartcards, PC, fordon och internetuppkopplade enheter (IoT). Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B). Bolaget har haft en stark tillväxt och omsatte år 2016 6 638 Mkr med en rörelsemarginal på 39 procent. Huvuddelen av de mer än 400 sysselsatta finns i Sverige men bolaget har kontor i hela världen, från Shanghai till Silicon Valley.

Informationen är sådan som Fingerprint Cards AB (publ) är skyldigt att offentliggör enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 16 juni 2017, klockan 12:15 CEST.

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Pressmeddelande (pdf)