Kona I och Fingerprint Cards ingår samarbete för smarta kort

Pressmeddelande
20 juni 2017

Kona I och Fingerprint Cards ingår samarbete för smarta kort

SEOUL, KOREA OCH GÖTEBORG, SVERIGE. Kona I Co. Ltd. (Kona), ett av världens ledande fintech-bolag och en smarta kort- och betalningsleverantör, och Fingerprint Cards AB (FingerprintsTM), det världsledande biometribolaget, meddelar idag att de ingår samarbete. Fingerprints avancerade biometriska teknik kommer att integreras med Konas utbud av elektroniska smarta kort – vilket ger konsumenter en ny nivå av säkerhet och bekvämlighet.

Kona har lanserat fyra nya biometriska smarta kort med hjälp av Fingerprints(TM) teknik som integrerar batterier med lång livslängd och patenterade, energisnåla lösningar med display- och ljusdiodindikatorer. Tillsammans med batteridrivna lösningar som One Time Password (OTP) och Dynamic Card Verification Value (dCVV) smarta kort, för höjd säkerhet vid internetbetalningar, är Konas elektroniska kortlösningar de mest omfattande inom branschen.

”Genom att kombinera branschledande fingeravtryckssensorer och teknik från Fingerprints(TM) med våra revolutionerande elektroniska kortlösningar kan vi erbjuda våra kunder bästa säkerhet och bekvämlighet”, säger Chung-il Cho, vd för Kona I. ”Vi är mycket stolta över att Kona har tagit biometrisk säkerhet in i människors vardag”.

”Vi har tidigare kommunicerat att vår teknik är integrerad i Kona I:s produkter. Vi är glada över att nu ingå det här samarbetet med Kona I och se vår branschledande teknik integrerad i ett avancerat, biometriskt smart kort. Våra produkter är beprövade och vi har en lösning som möjliggör biometriska kortlösningar för både kontakt- och kontaktlösa, batterilösa samt EMV-standardiserade betalningsupplevelser, för slutanvändaren såväl som kostnadseffektiva lösningar för kortutgivarna. Samarbetet med Kona I är viktigt när vi fortsätter vår resa med nyckelpartners i smarta kort-ekosystemet, det är även ett ypperligt exempel på hur vi exekverar vår strategi för smarta kort-segmentet”, säger Niklas Strid, Senior Vice President, Business Line Smartcards, på Fingerprints.

Biometrisk säkerhet utgår ifrån en persons kroppsliga egenskaper för att bekräfta en identitet, vilket skapar den starkaste och mest pålitliga fysiska säkerhetstekniken.


För mer information om Kona I Co. Ltd., kontakta gärna:
Sergei Yoo (Business):
6F 16-2, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
[email protected]

Ahyeun Ahn (PR):
6F 16-2, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
[email protected]

För ytterligare information om Fingerprints smart card-lösningar, kontakta gärna:
Niklas Strid, Senior Vice President Business Line Smartcard, på Fingerprint Cards

Investor Relations, Fingerprint Cards AB (publ)
Tel: +46(0)10-172 00 10 E-mail: [email protected]

Presscenter, Fingerprint Cards AB (publ)
Tel: +46(0)10-172 00 20 E-mail: [email protected]    
    

Om KONA I Co., Ltd.,
KONA I Co., Ltd., är ett ledande fintech-företag och en global smarta kort-leverantör av säkra betalningslösningar. Under det senaste decenniet har Kona levererat sina lösningar inom internationell bank-, telekom- och informationssäkerhet runt om i världen. Kona fokuserar huvudsakligen på digital säkerhet och har ett brett utbud av ny teknik för kommunikation, identifiering, betalningar och service. Bolagets smarta kort- och secure element (SE)-lösningar möjliggör säkra betalningar, legitimationsverifiering, patientidentifiering, transport- och mobiltjänster. I en värld av mobiltjänster tillhandahåller Kona tjänster i toppklass inom USIM-teknik, HCE och tokenization. Den unika digitala plattformen möjliggör anpassning av vilket kortsystem som helst till en mobil lösning.

 

 

Om Fingerprint Cards AB (Fingerprints)

Fingerprint Cards AB, Fingerprints, är det ledande globala biometribolaget med svenska rötter vars mission är att leda utvecklingen av biometrisk interaktion som möjliggör individens bekvämlighet och integritet. Nyttan bevisas dagligen i miljontals enheter genom miljardtals sensortryckningar av användare som är sin egen nyckel – med andra ord; with a human touch. Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer, programvara samt paketeringsteknologier. Framgången bygger på produktutveckling med en teknisk spetskompetens i framkant som resulterar i världsledande produkter vad gäller säkerhet, användarvänlighet och prestanda. Nuvarande produktutbud består till största del av fingeravtryckssensorer och kunderna är framför allt företag som tillverkar smartphones och tablets där bolaget är marknadsledare. I takt med att användningen av biometriska lösningar ökar, verkar Fingerprints för att bredda erbjudandet med fler biometrimetoder, eller modaliteter, och att lösningarna ska återfinnas även i andra marknadssegment som smartcards, PC, fordon och internetuppkopplade enheter (IoT). Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B). Bolaget har haft en stark tillväxt och omsatte år 2016 6 638 Mkr med en rörelsemarginal på 39 procent. Huvuddelen av de mer än 400 sysselsatta finns i Sverige men bolaget har kontor i hela världen, från Shanghai till Silicon Valley.

 

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Pressmeddelande (pdf)