Inbjudan till presentation av Fingerprint Cards delårsrapport för det andra kvartalet 2017

Pressmeddelande
7 juli 2017

Inbjudan till presentation av Fingerprint Cards delårsrapport för det andra kvartalet 2017

Fingerprint Cards (Fingerprints) bjuder in till telefonkonferens och en webbsänd presentation av delårsrapporten för det andra kvartalet 2017, den 21 juli 2017 klockan 15.00 (CEST). Rapporten kommer att publiceras klockan 07.00 samma dag.

Fingerprints vd Christian Fredrikson presenterar rapporten tillsammans med CFO Hassan Tabrizi i en kombinerad webbsändning och telefonkonferens. Presentationen sker på engelska.

Tid: fredagen den 21 juli 2017, klockan 15.00 (CEST).
Plats: kombinerad webbsändning och telefonkonferens.

Rapporten kommer att finnas på https://corporate.fingerprints.com/finansiell-info/finansiella-rapporter/

Webbsändningen och allt presentationsmaterial finns på  https://engage.vevent.com/rt/fingerprints/index.jsp?seid=104 där man även har möjlighet att ställa frågor.

För media och analytiker: Telekonferensen nås via +44 (0) 2071 928000 (internationella deltagare) eller 08 506 921 80 (svenska deltagare). Uppge konferens-ID 44797154.

Välkommen att delta och ställa frågor!

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Presscenter, Fingerprint Cards AB (publ): +46(0)10-172 00 20, [email protected]
Investor Relations, Fingerprint Cards AB (publ): +46(0)10-172 00 10, [email protected]  
    

Om Fingerprint Cards AB (Fingerprints)

Fingerprint Cards AB, Fingerprints, är det ledande globala biometribolaget med svenska rötter vars mission är att leda utvecklingen av biometrisk interaktion som möjliggör individens bekvämlighet och integritet. Nyttan bevisas dagligen i miljontals enheter genom miljardtals sensortryckningar av användare som är sin egen nyckel – med andra ord; with a human touch. Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer, programvara samt paketeringsteknologier. Framgången bygger på produktutveckling med en teknisk spetskompetens i framkant som resulterar i världsledande produkter vad gäller säkerhet, användarvänlighet och prestanda. Nuvarande produktutbud består till största del av fingeravtryckssensorer och kunderna är framför allt företag som tillverkar smartphones och tablets där bolaget är marknadsledare. I takt med att användningen av biometriska lösningar ökar, verkar Fingerprints för att bredda erbjudandet med fler biometrimetoder, eller modaliteter, och att lösningarna ska återfinnas även i andra marknadssegment som smartcards, PC, fordon och internetuppkopplade enheter (IoT). Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B). Bolaget har haft en stark tillväxt och omsatte år 2016 6 638 Mkr med en rörelsemarginal på 39 procent. Huvuddelen av de mer än 400 sysselsatta finns i Sverige men bolaget har kontor i hela världen, från Shanghai till Silicon Valley.

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Pressmeddelande (pdf)