Fingerprint Cards i samarbete med nya modulhuset Truly

Pressmeddelande
31 juli 2017

Fingerprint Cards i samarbete med nya modulhuset Truly

Det världsledande biometribolaget Fingerprint Cards (FingerprintsTM) ingår samarbete med nya modulhuset Truly Group (Truly). Truly är baserat i Hong Kong och har produktionsanläggningar i Shanwei, Guangdong-provinsen, Kina.

”Vi är glada över att ytterligare stärka vårt erbjudande genom det här samarbetet med Truly. Att samarbeta med rätt, noggrant utvalda partners och bredda vårt nätverk är centralt för att fortsätta växa vår verksamhet”, sager Ted Hansson, Senior Vice President, Business Line Mobile, på Fingerprints.

Smartphones och tablets är tekniskt avancerade produkter som produceras genom att moduler från flera underleverantörer monteras ihop. Modulhusen ansvarar för montering och förpackning av modulkomponenterna.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Ted Hansson, Senior Vice President, Business Line Mobile, Fingerprints

Investor Relations, Fingerprint Cards AB (publ)
Tel: +46(0)10-172 00 10 E-mail: [email protected]

Presscenter, Fingerprint Cards AB (publ)
Tel: +46(0)10-172 00 20 E-mail: [email protected]    
   

Om Fingerprint Cards AB (Fingerprints)

Fingerprint Cards AB, Fingerprints, är det ledande globala biometribolaget med svenska rötter vars mission är att leda utvecklingen av biometrisk interaktion som möjliggör individens bekvämlighet och integritet. Nyttan bevisas dagligen i miljontals enheter genom miljardtals sensortryckningar av användare som är sin egen nyckel – med andra ord; with a human touch. Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer, programvara samt paketeringsteknologier. Framgången bygger på produktutveckling med en teknisk spetskompetens i framkant som resulterar i världsledande produkter vad gäller säkerhet, användarvänlighet och prestanda. Nuvarande produktutbud består till största del av fingeravtryckssensorer och kunderna är framför allt företag som tillverkar smartphones och tablets där bolaget är marknadsledare. I takt med att användningen av biometriska lösningar ökar, verkar Fingerprints för att bredda erbjudandet med fler biometrimetoder, eller modaliteter, och att lösningarna ska återfinnas även i andra marknadssegment som smartcards, PC, fordon och internetuppkopplade enheter (IoT). Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B). Bolaget har haft en stark tillväxt och omsatte år 2016 6 638 Mkr med en rörelsemarginal på 39 procent. Huvuddelen av de mer än 500 sysselsatta finns i Sverige men bolaget har kontor i hela världen, från Shanghai till Silicon Valley.

Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 31 juli 2017 klockan 13.15 (CEST).

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Pressmeddelande (pdf)