Fingerprints blir medlem i Electronic Industry Citizenship Coalition

Pressmeddelande
4 september 2017

Fingerprints blir medlem i Electronic Industry Citizenship Coalition

Det världsledande biometribolaget Fingerprint Cards (FingerprintsTM) tar nästa steg inom sitt hållbarhetsarbete och har blivit accepterade som ”affiliate member” i sammanslutningen Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC).

”Att företag arbetar tillsammans med de gemensamma hållbarhetsutmaningarna som finns inom en bransch anser jag vara det bästa sättet för att uppnå ett långsiktigt resultat. Vi ser EICC som en stark organisation inom hållbarhet, och eftersom många av våra kunder och leverantörer verkar inom elektronikbranschen delar vi många av de hållbarhetsfrågor som EICC fokuserar på”, säger Angelica Berg, hållbarhetschef på Fingerprints. 

EICC, som är en icke vinstdrivande organisation, bildades 2004 av ledande företag inom elektronikbranschen med en vision om att gemensamt arbeta med de hållbarhetsutmaningar som företag ställs inför. Organisationen består av medlemmar från verksamhetsområden inom elektronik, daglig handel, bil- och leksaksindustrin – och nu även biometri. Fingerprints stödjer EICC:s uppförandekod och det arbete som de gör inom hållbarhet.

”Vi tar nu nästa steg i vår hållbarhetsresa och är ödmjuka inför det arbete som ligger framför oss. Med  detta medlemsskap får vi tillgång till ytterligare kunskap och erfarenheter från EICC själva men också deras medlemmar, och vi kommer att aktivt bidra med den kunskap vi har inom vår bransch. Genom EICC kan vi göra den här resan med våra kunder och leverantörer eftersom många av dem redan är medlemmar, vilket jag ser som en viktig del för främjandet av vårt hållbarhetsarbete”, säger Christian Fredrikson, vd på Fingerprints. 

EICC:s medlemmar arbetar utifrån en gemensam uppförandekod och kan använda sig av det utbildningsmaterial och hållbarhetsverktyg som finns framtagna specifikt för elektronikbranschen för att arbeta med sociala, miljömässiga och etiska aspekter i leverantörskedjorna. EICC samarbetar också, och är aktiv i dialogen med olika intressentgrupper för att förvärva mer kunskap för att på bästa sätt kunna stödja och arbeta tillsammans med sina medlemmar med målet om att uppnå EICC:s mission och hållbarhetsvärderingar inom den globala leverantörskedjan.

För mer information om EICC: http://www.eiccoalition.org/

För ytterligare information, kontakta gärna:
Angelica Berg, hållbarhetschef, Fingerprint Cards

Investor Relations, Fingerprint Cards AB (publ)
Tel: +46(0)10-172 00 10 E-mail: [email protected]

Presscenter, Fingerprint Cards AB (publ)
Tel: +46(0)10-172 00 20 E-mail: [email protected]    
    

Om Fingerprint Cards AB (FingerprintsTM)

Fingerprint Cards AB, Fingerprints, är det ledande globala biometribolaget med svenska rötter vars mission är att leda utvecklingen av biometrisk interaktion som möjliggör individens bekvämlighet och integritet. Nyttan bevisas dagligen i miljontals enheter genom miljardtals sensortryckningar av användare som är sin egen nyckel – med andra ord; with a human touch. Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer, programvara samt paketeringsteknologier. Framgången bygger på produktutveckling med en teknisk spetskompetens i framkant som resulterar i världsledande produkter vad gäller säkerhet, användarvänlighet och prestanda. Nuvarande produktutbud består till största del av fingeravtryckssensorer och kunderna är framför allt företag som tillverkar smartphones och tablets där bolaget är marknadsledare. I takt med att användningen av biometriska lösningar ökar, verkar Fingerprints för att bredda erbjudandet med fler biometrimetoder, eller modaliteter, och att lösningarna ska återfinnas även i andra marknadssegment som smartcards, PC, fordon och internetuppkopplade enheter (IoT). Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B). Bolaget har haft en stark tillväxt och omsatte år 2016 6 638 Mkr med en rörelsemarginal på 39 procent. Huvuddelen av de mer än 500 sysselsatta finns i Sverige men bolaget har kontor i hela världen, från Shanghai till Silicon Valley.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september 2017, klockan 13.00 (CEST).

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Pressmeddelande 2017-09-04 (pdf)For press_ EICC logotype (jpg)