Fingerprints blir medlem i Eurosmart

Pressmeddelande
21 september 2017

Fingerprints blir medlem i Eurosmart

Det världsledande biometribolaget Fingerprint Cards (Fingerprints(TM)) tar nästa steg i bolagets smarta kort-strategi och har blivit accepterade som medlem i den internationella sammanslutningen Eurosmart.

Eurosmart grundades 1995 och arbetar för att utöka marknaden för världens smarta säkerhetsenheter, genom att utveckla standarder för smart säkerhet och kontinuerligt förbättra kvaliteten på säkerhetsapplikationer. Sammanslutningen för samman företag från en mängd olika områden, exempelvis inom digital identitet, dataskydd, cybersäkerhet, Internet of Things (IoT) och betalningar. Eurosmart marknadsför även sina medlemmars intressen gentemot lagstiftare och beslutsfattare inom EU.

”Samarbete är A och O inom ekosystemet för smarta kort, framförallt för att accelerera nya marknader för kort med fingeravtryckssensorer där olika intressenter är involverade inom flera områden. Eurosmart är en viktig sammanslutning som underlättar det här arbetet. Vi är stolta över att få arbeta tillsammans med världens ledande leverantörer i Eurosmart och få möjlighet att integrera biometrisk autenticering för ökad säkerhet och bekvämlighet i smarta kort”, säger Thomas Rex, SVP, Business Line Smart Card, på Fingerprints.

Förutom att vara medlem i Eurosmart har Fingerprints blivit utsedda till att leda biometrikommittén, och kommer därmed aktivt att bidra i arbetsgruppen för biometri. Fingerprints avser att etablera kriterier såväl som bevis på biometrisk prestanda och dess säkerhet och integritet. Detta för att säkerställa acceptansen av biometri i den säkerhetsinfrastruktur som gäller för elektroniska betalningar, e-government, e-banking och hantering av företagsidentiteter.  

Didier Sérodon, vd för Eurosmart, poängterar att både regeringar och digitala branscher har ett ökat intresse för biometriska lösningar. ”Det är ett nöje att ha med ledande företag som Fingerprints. Biometri kommer in i alla människors liv, det är en integrerad del av framtidens smarta och säkra värld. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Fingerprints för att integrera biometrisk autenticering inom smart säkerhet”.

Läs gärna mer om Eurosmart på  www.eurosmart.com

För ytterligare information, kontakta gärna:
Thomas Rex, Senior Vice President Business Line Smartcards at Fingerprint Cards

Investor Relations, Fingerprint Cards AB (publ)
Tel: +46(0)10-172 00 10 E-mail: [email protected]

Presscenter, Fingerprint Cards AB (publ)
Tel: +46(0)10-172 00 20 E-mail: [email protected]    
     

 

 

 

Om Fingerprint Cards AB (Fingerprints)

Fingerprint Cards AB, Fingerprints, är det ledande globala biometribolaget med svenska rötter vars mission är att leda utvecklingen av biometrisk interaktion som möjliggör individens bekvämlighet och integritet. Nyttan bevisas dagligen i miljontals enheter genom miljardtals sensortryckningar av användare som är sin egen nyckel – med andra ord; with a human touch. Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer, programvara samt paketeringsteknologier. Framgången bygger på produktutveckling med en teknisk spetskompetens i framkant som resulterar i världsledande produkter vad gäller säkerhet, användarvänlighet och prestanda. Nuvarande produktutbud består till största del av fingeravtryckssensorer och kunderna är framför allt företag som tillverkar smartphones och tablets där bolaget är marknadsledare. I takt med att användningen av biometriska lösningar ökar, verkar Fingerprints för att bredda erbjudandet med fler biometrimetoder, eller modaliteter, och att lösningarna ska återfinnas även i andra marknadssegment som smartcards, PC, fordon och internetuppkopplade enheter (IoT). Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B). Bolaget har haft en stark tillväxt och omsatte år 2016 6 638 Mkr med en rörelsemarginal på 39 procent. Huvuddelen av de mer än 500 sysselsatta finns i Sverige men bolaget har kontor i hela världen, från Shanghai till Silicon Valley.

Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 21 september 2017, klockan 08.20 CEST.

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Pressmeddelande 2017-09-21 (pdf)