Fingerprints(TM) tar nästa steg mot högvolymproduktion av bolagets sensorer till smarta kort – lanserar den nya moduldesignen T-Shape(TM)


Pressmeddelande
21 september 2017Fingerprints(TM) tar nästa steg mot högvolymproduktion av bolagets sensorer till smarta kort – lanserar den nya moduldesignen T-Shape(TM)

Det världsledande biometribolaget Fingerprint Cards (Fingerprints(TM)) lanserar en ny moduldesign, som går under namnet ”T-Shape(TM)”. Fingerprints har tidigare offentliggjort lanseringen av FPC1300-serien, en produktserie med ultratunna fingeravtryckssensorer som är specifikt designade för att integreras med smarta kort. Genom den nya moduldesignen T-Shape(TM) tar Fingerprints nästa steg mot högvolymproduktion av FPC1300- serien.

”Det här är en viktig lansering för oss. Det är ett stort steg mot en kommersiell högvolymsproduktion av biometriska smarta kort, med särskilt fokus på kontaktlösa betalningar där vi är bäst positionerade för att leverera den låga strömförbrukning som krävs”, säger Thomas Rex, SVP, Business Line Smart Cards på Fingerprints.

I och med Fingerprints tidigare lansering av FPC1300-serien blev sensorerna tillgängliga för den bredare marknaden. Bolaget leder utvecklingen av kontaktlösa smarta kort och är nu redo för produktion med stora volymer av FPC1300-serien. Sensormodulen T-Shapes design är optimerad för integrering i smarta kort enligt aktuell branschstandard. Den är utformad för att uppfylla ISO-kraven på smarta kort, och förkvalificeringsprocessen har visat att den också uppfyller de höga CQM-kraven (Card Quality Management), och utgår från samma design som miljarder ISO-godkända kortkontakter som produceras och används idag.

”Vi är på rätt spår med vårt arbete inom smarta kort och uppfyller inte bara kraven från de synnerligen prismedvetna kunderna och deras produktionsprocesser, utan också kraven från slutkonsumenterna vad gäller säkerhet och användarvänlighet”, säger Thomas Rex.

Modulen T-Shape(TM) distribueras i ett format som följer branschstandard och är lätt att integrera med hjälp av befintlig infrastruktur och maskinvara. Detta bidrar till en lägre totalkostnad. Kortet blir även estetiskt tilltalande tack vare att modulen är ultratunn och kompakt.  Det är den mest strömsnåla modulen på marknaden och uppvisar mycket goda egenskaper vad gäller kontaktlös strömupptagning, vilket är ett grundläggande kriterium för ett fungerande biometriskt kontaktlöst kort.  

Den första T-Shape(TM)-modulen erbjuds redan i form av prover som delas ut till bolagets samarbetspartner, och kommer att finnas tillgänglig i kommersiella volymer under slutet av året, efter ett omfattande utvecklingsarbete och samarbete med Fingerprints branschparter inom smarta kort. 

För mer information, kontakta:
Thomas Rex, SVP, Business Line Smart Cards på Fingerprints.

Investor Relations, Fingerprint Cards AB (publ)
Tfn: 010-172 00 10 E-post: [email protected]

Press Office, Fingerprint Cards AB (publ)
Tfn: 010-172 00 20 E-post: [email protected]    

 

Om Fingerprint Cards AB (publ)

Fingerprint Cards AB, Fingerprints, med rötter i Sverige, är det ledande globala biometribolaget vars mission är att leda utvecklingen av biometrisk interaktion som möjliggör individens bekvämlighet och integritet. Nyttan med biometri bevisas dagligen av miljontals användare av enheter genom miljardtals sensortryckningar av användare som är sin egen nyckel – med andra ord; with a human touch. Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer, programvara samt paketeringsteknologier. Framgången bygger på produktutveckling med en teknisk spetskompetens i framkant som resulterar i världsledande produkter vad gäller säkerhet, användarvänlighet och prestanda. Nuvarande produktutbud består till största del av fingeravtryckssensorer och kunderna är framför allt OEM inom smartphones och tablets, områden där bolaget är marknadsledare. I takt med att användningen av biometriska lösningar ökar, verkar Fingerprints för att bredda erbjudandet med fler biometrimetoder, eller modaliteter, och att lösningarna ska återfinnas även i andra marknadssegment som smarta kort, PC, fordon och internetuppkopplade enheter, även kallat IoT (sakernas internet). Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B). Bolaget har redovisat en stark tillväxt och omsatte 6 638 Mkr under 2016 och hade en rörelsemarginal på 39 procent. Huvuddelen av de mer än 400 anställda finns i Sverige, men Fingerprints har kontor i hela världen, från Shanghai till Silicon Valley.Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 21 september 2017 klockan 08:00 CEST. 


Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Pressmeddelande_21 september (pdf)