Fingerprints Technology Update 2017

Pressmeddelande
1 november 2017

Fingerprints bjuder in till Technology Update i Stockholm idag. Presentationerna kommer innehålla information om bolagets kärnverksamhet, det vill säga kapacitiva sensorer i smartphones, samt aktuell information om nya segment och teknologier som smarta kort, IoT (Internet of Things) och Iris. Fingerprints kommer också att ge en uppdatering om nya applikationer och teknologier med fokus på In-Display. Företaget har omfördelat en betydande del av sina FoU-resurser från sin konventionella halvledarverksamhet till nya områden inom biometri. Fingerprints fortsätter att investera i innovation samtidigt som bolaget ökar innovationskapaciteten och hastigheten på denna.

Kapacitiva sensorer

Fingerprints är marknadsledare inom kapacitiva sensorer på en konkurrensutsatt marknad.

På smartphones-marknaden, som består av cirka 1,6 miljarder enheter (2016), är fingeravtrycksigenkänning den vanligaste metoden för biometrisk identifiering och autentisering. För närvarande är cirka 60 % av alla sålda smartphones utrustade med en fingeravtryckssensor och antalet ökar stadigt. Fingerprints är marknadsledande inom detta område och bolagets kapacitiva sensorer har satt den globala standarden när det gäller funktioner, säkerhet, användarvänlighet och kvalitet. Dagens sensorer kan monteras på framsidan, på baksidan eller på sidan av smartphones och kan förses med olika ytmaterial som till exempel färg, keramik eller glas.

Betalningar – Smarta kort

Fingerprints erbjudande för smarta kort väcker ett betydande och växande intresse.

På kortmarknaden, där digitala och tekniska genombrott påverkar hela industrin, kan Fingerprints påvisa sin ledande ställning inom biometri och utnyttja sin starka marknadsposition inom biometrisk identifiering och autentisering. Som den enda aktören på marknaden med betydande erfarenhet av massproduktion av sensorer har bolaget en stark ställning då marknaden för smarta kort nu går in i nästa fas där denna erfarenhet krävs.

Nyligen lanserade företaget T-Shape. Detta är en singelkomponentlösning avsedd för effektiv massproduktion av smarta kort. Fördelarna med T-Shape inkluderar ultralåg strömförbrukning samt utmärkt bildkvalitet och biometrisk prestanda.

Touchless – Iris

Fingerprints är en ledande leverantör av irisigenkänning och en framträdande förespråkare för multimodala lösningar.

När användningen av biometriska lösningar ökar, arbetar Fingerprints för att bredda sitt erbjudande genom att använda olika biometriska tekniker och modaliteter i sina lösningar. För närvarande är Fingerprints den enda leverantören av multimodala lösningar, som kombinerar fingeravtryck- och irisigenkänning, med marknadsledande säkerhet.

Förvärvet av Delta ID möjliggör för Fingerprints att expandera antalet kunder, regioner och sektorer där bolaget är aktivt och närvarande.

Fingerprints har nu gjort sin första kommersiella lansering med ActiveIRIS® efter förvärvet. I denna lansering används både Fingerprints touchless biometriska lösning ActiveIRIS® och touchsensor FPC1145.

In-Display

Fingerprints har utvecklat en ultraljudssensorteknik med syftet att möjliggöra att fingeravtryck kan avläsas var som helst på en skärm på en smartphone eller annan enhet. Fingerprints förväntar sig att samverka med nyckelkunder under den första halvan av 2018 för att vidareutveckla tekniken och föra ut den på massmarknaden.

En allt större del av företagets FoU-resurser har omfördelats från kapacitiva sensorer i mobiler till annan teknik, varav en är In-Display-sensorteknik. Fingerprints började utveckla In-Display-teknik för fingeravtrycksigenkänning i slutet av 2016. Alla teknikutvecklingsprojekt möter utmaningar, till exempel att uppnå kostnadseffektiv volymproduktion och en rimlig prisnivå, men framförallt skapas möjligheter. Genom att tillämpa den unika ultraljudstekniken som Fingerprints utvecklar blir fingeravtrycksigenkänningen ännu mer användarvänlig. Fingerprints ambition är att möjliggöra för användare att autentisera sig genom att placera sina fingrar var som helst på en smartphones skärm. Därmed försvinner behovet av en fysisk knapp. Detta står även i kontrast till andra In-Display-sensorteknologier där fingeravtryck endast kan avläsas i ett litet dedikerat område på skärmen. 

Den nya teknologin har flera tydliga fördelar, bland annat:
             

  • Enhetens hela framsida kan användas för skärm för att uppnå maximal storlek, men innehåller fortfarande en funktion för fingeravtrycksigenkänning.
  • Hela skärmytan kan användas för fingeravtrycksigenkänning. Det är därför inte nödvändigt att markera specifika delar av enheten, varken visuellt eller fysiskt.
  • Fingeravtryck kan läsas av på olika ytor, inklusive glas och metall. Tekniken fungerar mycket bra oavsett glasets tjocklek. Det fungerar också när fingret är vått eller när fingret är under vatten.
  • En unik teknik som fungerar lika bra med både LCD-paneler och OLED-paneler.

”Jag är väldigt glad över vår In-Display-teknik”, säger Christian Fredrikson, vd för Fingerprints och fortsätter: ”Den är verkligen innovativ och gör att fingeravtrycksigenkänning kan utföras på nya sätt på många olika ytor. Jag kan se många potentiella applikationsområden, men vårt första fokus är naturligtvis användningen i avancerade smartphones.”

Teknologins validitet har påvisats och kommer att fungera som bas för fortsatt utveckling av en ny generation fingeravtrycksigenkännande produkter, i samarbete med befintliga och nya partners i värdekedjan för smartphones. Tekniken kommer också samverka med och komplettera befintlig teknik, såsom kapacitiva sensorer och iris-scanning.

Vd Christian Fredrikson kommer att närvara på Technology Update tillsammans med Vivek Khandelwal, VP of Product and Business Functions och Farzan Ghavanini, Senior Manager Transducer Technology Development.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Presscenter, Fingerprint Cards AB (publ)
+46(0)10-172 00 20
[email protected]    

Investor Relations, Fingerprint Cards AB (publ)
+46(0)10-172 00 10
 [email protected]

   

Om Fingerprint Cards AB (Fingerprints)

Fingerprint Cards AB, Fingerprints, är det ledande globala biometribolaget med svenska rötter vars mission är att leda utvecklingen av biometrisk interaktion som möjliggör individens bekvämlighet och integritet. Nyttan bevisas dagligen i miljontals enheter genom miljardtals sensortryckningar av användare som är sin egen nyckel – med andra ord; with a human touch. Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer, programvara samt paketeringsteknologier. Framgången bygger på produktutveckling med en teknisk spetskompetens i framkant som resulterar i världsledande produkter vad gäller säkerhet, användarvänlighet och prestanda. Nuvarande produktutbud består till största del av fingeravtryckssensorer och kunderna är framför allt företag som tillverkar smartphones och tablets där bolaget är marknadsledare. I takt med att användningen av biometriska lösningar ökar, verkar Fingerprints för att bredda erbjudandet med fler biometrimetoder, eller modaliteter, och att lösningarna ska återfinnas även i andra marknadssegment som smartcards, PC, fordon och internetuppkopplade enheter (IoT). Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B). Huvuddelen av de mer än 500 sysselsatta finns i Sverige men bolaget har kontor i hela världen, från Shanghai till Silicon Valley.


Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Technology Update PRM_SVE171101_FINAL (pdf)