Fingerprints touchless biometrisk lösning och touchsensor i nyligen lanserad mobiltelefon

Pressmeddelande
1 november 2017 

Världsledande biometriföretaget Fingerprints touchless biometriska lösning ActiveIRIS® och touchsensor FPC1145 finns båda i en nyligen lanserad smartphone från en ledande japansk tillverkare. Detta är Fingerprints första kommersiella lansering med multimodalitet (ActiveIRIS® och FPC fingerprint sensor).

”Jag är glad att se bägge våra branschledande teknologier i den här mobiltelefonen”, säger Ted Hansson, SVP Business Line Mobile på Fingerprints. ”Den här lanseringen illustrerar vår tillväxt såväl vad gäller kundbas som produktportfölj med ett starkt mjukvarubaserat erbjudande.”

Som tidigare kommunicerats är fingeravtrycks- och irisigenkänning kompletterande modaliteter ur ett användarperspektiv. Den här lanseringen är helt i linje med Fingerprints ledarambitioner inom marknaden för multimodala biometriska lösningar.

ActiveIRIS®
ActiveIRIS® är den världsledande teknologin för irisigenkänning skapad för att fungera på ett pålitligt sätt i olika användarenheter. Skannern har branschens snabbaste hastighet för igenkänning och fungerar för alla. Det är en säker, pålitlig och bekväm touchless-metod för identifikation, och certifierad referensdesign för Aadhar, färdig att integreras i Point of Sale och användarenheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Investor Relations, Fingerprint Cards AB (publ)
+46(0)10-172 00 10
 [email protected]

Presscenter, Fingerprint Cards AB (publ)
+46(0)10-172 00 20
[email protected]    

    

Om Fingerprint Cards AB (Fingerprints)

Fingerprint Cards AB, Fingerprints, är det ledande globala biometribolaget med svenska rötter vars mission är att leda utvecklingen av biometrisk interaktion som möjliggör individens bekvämlighet och integritet. Nyttan bevisas dagligen i miljontals enheter genom miljardtals sensortryckningar av användare som är sin egen nyckel – med andra ord; with a human touch. Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer, programvara samt paketeringsteknologier. Framgången bygger på produktutveckling med en teknisk spetskompetens i framkant som resulterar i världsledande produkter vad gäller säkerhet, användarvänlighet och prestanda. Nuvarande produktutbud består till största del av fingeravtryckssensorer och kunderna är framför allt företag som tillverkar smartphones och tablets där bolaget är marknadsledare. I takt med att användningen av biometriska lösningar ökar, verkar Fingerprints för att bredda erbjudandet med fler biometrimetoder, eller modaliteter, och att lösningarna ska återfinnas även i andra marknadssegment som smartcards, PC, fordon och internetuppkopplade enheter (IoT). Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B). Huvuddelen av de mer än 500 sysselsatta finns i Sverige men bolaget har kontor i hela världen, från Shanghai till Silicon Valley.

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

PR multimodalitet_sve 171101 (pdf)