Michael Hallén lämnar Fingerprint Cards styrelse

Pressmeddelande
8 november 2017

Styrelseledamot Michael Hallén har tillkännagivit att han per idag, på egen begäran, avgår från Fingerprint Cards styrelse, efter att ha meddelat styrelsens ordförande Jan Wäreby enligt gällande rutiner. 

Michael Hallén har beslutat att avgå på grund av en allt högre arbetsbelastning och ändrade arbetsförhållanden där det operativa arbetet intensifierats. Han är VD och koncernchef i Vizrt Group AS och styrelseordförande i Paxport AB.

”Michael Halléns värdefulla bidrag under hans tid på Fingerprint Cards har varit mycket uppskattade av styrelsen”, säger Jan Wäreby, styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutsför även efter det att Michael Hallén har avgått. Nomineringskommittén har ännu inte utarbetat ett förslag till beslut om styrelsemedlemmar för årsstämman 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Wäreby, Styrelsens ordförande, Fingerprint Cards AB (publ), +46(0)31-60 78 20
 [email protected]  
Presscenter, Fingerprint Cards AB (publ): [email protected]    

    

Om Fingerprint Cards AB (Fingerprints)

Fingerprint Cards AB, Fingerprints, är det ledande globala biometribolaget med svenska rötter vars mission är att leda utvecklingen av biometrisk interaktion som möjliggör individens bekvämlighet och integritet. Nyttan bevisas dagligen i miljontals enheter genom miljardtals sensortryckningar av användare som är sin egen nyckel – med andra ord; with a human touch. Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer, programvara samt paketeringsteknologier. Framgången bygger på produktutveckling med en teknisk spetskompetens i framkant som resulterar i världsledande produkter vad gäller säkerhet, användarvänlighet och prestanda. Nuvarande produktutbud består till största del av fingeravtryckssensorer och kunderna är framför allt företag som tillverkar smartphones och tablets där bolaget är marknadsledare. I takt med att användningen av biometriska lösningar ökar, verkar Fingerprints för att bredda erbjudandet med fler biometrimetoder, eller modaliteter, och att lösningarna ska återfinnas även i andra marknadssegment som smartcards, PC, fordon och internetuppkopplade enheter (IoT). Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B). Huvuddelen av de mer än 500 sysselsatta finns i Sverige men bolaget har kontor i hela världen, från Shanghai till Silicon Valley.

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

PM_171108_final sv (pdf)