Fingerprint Cards AB kommenterar handelsstoppet den 20 mars 2018 och medieuppgifter angående analytikermöten

På förekommen anledning förtydligar Fingerprint Cards AB uppgifter i media angående bolagets kontakter med analytiker. Fingerprint Cards har sedvanliga samtal med analytiker för att diskutera deras antaganden samt repetera och förtydliga bolagets tidigare kommunikation om den finansiella utvecklingen.

Bolaget noterar att två analytiker har skickat ut uppdateringar efter samtalen den 19 mars. I enlighet med gällande regelverk har Fingerprint Cards inte lämnat ut kurspåverkande information i analytikersamtal, och inte heller kommenterat analytikers estimat.

Under samtalen som genomfördes den 19 mars kommenterade bolaget bland annat den tilltagande förändringen av marknadsförutsättningarna för kapacitiva fingeravtryckssensorer för smartphones, som tidigare kommunicerats i bokslutskommunikén för 2017;

  • Bolagets bedömning är att marknadsläget på den kinesiska smartphonemarknaden har mattats av ytterligare under det fjärde kvartalet och förutser att försäljningen kommer att fortsätta försvagas under det första kvartalet 2018.
  • Bolaget förväntar sig att marknaden för fingeravtryckssensorer för smartphones, mätt i värde, kommer att minska under 2018.
  • För att långsiktigt förbättra lönsamheten har vi lanserat ett flertal aktiviteter som kommer att ge effekt med början i det andra kvartalet 2018.

Bokslutskommunikén finns tillgänglig via https://corporate.fingerprints.com/2018/02/09/fingerprint-cards-ab-bokslutskommunike-januari-december-2017/

För information, vänligen kontakta:

 

Investor Relations:
+46(0)10-172 00 10
[email protected]

 

Press:
+46(0)10-172 00 20
[email protected]

 

Om Fingerprints
Fingerprint Cards AB, Fingerprints, är det ledande globala biometribolaget med svenska rötter vars mission är att leda utvecklingen av biometrisk interaktion som möjliggör individens bekvämlighet och integritet. Nyttan bevisas dagligen i miljontals enheter genom miljardtals sensortryckningar av användare som är sin egen nyckel – med andra ord; with a human touch. Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer, programvara samt paketeringsteknologier. Framgången bygger på produktutveckling med en teknisk spetskompetens i framkant som resulterar i världsledande produkter vad gäller säkerhet, användarvänlighet och prestanda. Nuvarande produktutbud består till största del av fingeravtryckssensorer och kunderna är framför allt företag som tillverkar smartphones och tablets där bolaget är marknadsledare. I takt med att användningen av biometriska lösningar ökar, verkar Fingerprints för att bredda erbjudandet med fler biometrimetoder, eller modaliteter, och att lösningarna ska återfinnas även i andra marknadssegment som smartcards, PC, fordon och internetuppkopplade enheter (IoT). Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).
 
180320 - Analytiker (pdf)