Fingerprint Cards AB publicerar årsredovisningen för 2017

Fingerprint Cards AB (publ) publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2017 på sin webbplats www.fingerprints.com.

För att beställa årsredovisningen i tryckt format, vänligen kontakta bolaget på [email protected].

Denna information är sådan information som Fingerprint Cards AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 16:30 CET.

Fingerprint_SWE_AR_2017 (pdf)