Fingerprint Cards AB (publ): KPMG står inte till förfogande för omval som revisor

Fingerprint Cards AB informerar att bolagets revisor, KPMG, meddelat att man inte står till förfogande för omval vid årsstämman 2018.

Valberedningen med biträde av Revisionsutskottet utvärderar för närvarande alternativ, och kommer att återkomma med ett reviderat förslag angående val av revisor. Det bör noteras att KPMG har avgett en ren revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017, och att KPMG:s beslut således varken är relaterat till Fingerprints redovisning eller till bolagets interna kontroll.

För information, vänligen kontakta:

Investor Relations:
+46(0)10-172 00 10
[email protected]

 

Press:
+46(0)10-172 00 20
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Fingerprints
Fingerprint Cards AB, Fingerprints, är det ledande globala biometribolaget med svenska rötter vars mission är att leda utvecklingen av biometrisk interaktion som möjliggör individens bekvämlighet och integritet. Nyttan bevisas dagligen i miljontals enheter genom miljardtals sensortryckningar av användare som är sin egen nyckel – med andra ord; with a human touch. Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer, programvara samt paketeringsteknologier. Framgången bygger på produktutveckling med en teknisk spetskompetens i framkant som resulterar i världsledande produkter vad gäller säkerhet, användarvänlighet och prestanda. Nuvarande produktutbud består till största del av fingeravtryckssensorer och kunderna är framför allt företag som tillverkar smartphones och tablets där bolaget är marknadsledare. I takt med att användningen av biometriska lösningar ökar, verkar Fingerprints för att bredda erbjudandet med fler biometrimetoder, eller modaliteter, och att lösningarna ska återfinnas även i andra marknadssegment som smartcards, PC, fordon och internetuppkopplade enheter (IoT). Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).
 
180511 - KPMG_SV (pdf)