Kommuniké från årsstämman i Fingerprint Cards AB (publ)

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skall ske.

Styrelse

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Urban Fagerstedt, Alexander Kotsinas, Tomas Mikaelsson och Dimitrij Titov. Till nya styrelseledamöter valde årsstämman Johan Carlström, Ted Elvhage och Juan Vallejo. Årsstämman valde Johan Carlström till styrelseordförande.

Val av revisor

Stämman beslutade att välja revisionsbolaget Moore Stephens KLN AB till revisor för en mandatperiod om ett år för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Moore Stephens KLN AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ulf Lindesson ska utses till huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många B-aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent (10 %) av samtliga aktier i Bolaget. Vidare bemyndigades styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse av Bolagets egna B-aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till B-aktier.

För information, vänligen kontakta:

Investor Relations:

+46(0)10-172 00 10

[email protected]

Press:

+46(0)10-172 00 20

[email protected]

 
Om Fingerprints
Fingerprint Cards AB, Fingerprints, är det ledande globala biometribolaget med svenska rötter vars mission är att leda utvecklingen av biometrisk interaktion som möjliggör individens bekvämlighet och integritet. Nyttan bevisas dagligen i miljontals enheter genom miljardtals sensortryckningar av användare som är sin egen nyckel – med andra ord; with a human touch. Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer, programvara samt paketeringsteknologier. Framgången bygger på produktutveckling med en teknisk spetskompetens i framkant som resulterar i världsledande produkter vad gäller säkerhet, användarvänlighet och prestanda. Nuvarande produktutbud består till största del av fingeravtryckssensorer och kunderna är framför allt företag som tillverkar smartphones och tablets där bolaget är marknadsledare. I takt med att användningen av biometriska lösningar ökar, verkar Fingerprints för att bredda erbjudandet med fler biometrimetoder, eller modaliteter, och att lösningarna ska återfinnas även i andra marknadssegment som smartcards, PC, fordon och internetuppkopplade enheter (IoT). Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).
 
180529 - Kommuniké årsstämma_Final (pdf)