Årsstämma 2018

Årsstämman kommer att hållas i Göteborg på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, den 29 maj 2018

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med skriftligt förslag till [email protected] eller till Bolagssekreteraren, Fingerprint Cards AB, Birger Jarlsgatan 14, 114 34 Stockholm, senast sju veckor före årsstämman, för att garantera att ärendet kan inkluderas i kallelsen till årsstämman. Ytterligare information om hur och när registrering ska ske kommer att offentliggöras före årsstämman.