Årsstämma 2017

Aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ), org. nr. 556154-2381 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 april 2017, kl. 15.00 på Hotel Gothia Towers, Mässans Gata 24 i Göteborg.

För att delta vid årsstämman vänligen tryck här
eller ring 08-518 01 553
eller posta till: Fingerprint Cards AB, c/o Computershare, Box 610, 182 16 Danderyd.
senast den 12 april 2017

Kallelse till Årsstämma 2017

Fullmakt till Årsstämma 2017

Motiverat yttrande 19 kap 22 § ABL

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § ABL

Revisorsyttrande styrelsens redogörelse ABL 20.14

Revisorsyttrande RevR 8 Fingerprint Cards 2017

Valberedningen i Fingerprint Cards förslag inklusive motiverat yttrande inför årsstämman 2017