Ledning


CHRISTIAN FREDRIKSON

VD sedan 2016

Född: 1964

Utbildning: Civilingenjör Åbo Akademi University

Tidigare uppdrag: VD för F-Secure 2012-2016, dessförinnan verksam på ett flertal ledande positioner inom Nokia Networks.

Innehav i Fingerprints: 32 750 B-aktier*


Johan Wilsby

CFO sedan 2015.

Född: 1966

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Tidigare uppdrag: CFO på Transmode 2013-2015. Finanschef på Hewlett-Packard i Norden och Baltikum från 2008–2013. Dessförinnan var han verksam på Microsoft där han bland annat var finanschef för västra Europa mellan 2004–2007

Innhav i Fingerprints: 47 500 B-aktier*


Pontus Jägemalm

Senior VP Research & Development sedan 2009. Född: 1971.

Utbildning: Civilingenjör och teknologie doktor i teknisk fysik, Chalmers Tekniska högskola.

Innehav i Fingerprints: 800 125 B-aktier*


 

TED HANSSON

Senior VP Business Line Mobile sedan 2017

Född: 1976

Utbildning: Magisterexamen Elektroteknik Blekinge Tekniska Högskola

Tidigare uppdrag: Country Manager Fingerprint Cards Kinai 2013-2016, Marketing Director/China Country Manager Nanoradio AB Kina 2010-2013, Customer Enginering Director ST-Ericsson Korea 2007-2010, Software Manager Ericsson Mobile Platforms Taiwan 2006-2007, Software Consultant Ericsson Mobile Platforms China 2003-2006.

Innehav i Fingerprints: 10 000*


Niklas Strid

Senior VP och ansvarig för Business Line Smartcards (Stf) samt Business Line PC och Embedded  sedan 2014

Född: 1972

Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik Lunds Tekniska Högskola, MSCEE

Tidigare uppdrag: Seniorprojektledare, Program Manager Ericsson BU Modems, ST-Ericsson.

Innehav i Fingerprints: 5 000 B-aktier*


Jonas Spannel

Senior VP Operations & Quality sedan 2013.

Född: 1963.

Utbildning: Militär utbildning vid dåvarande Officershögskolan , Krigshögskolan och Militärhögskolan. Företagsekonomi, Örebro Universitet.

Tidigare uppdrag: Director Electronics Sourcing och VP Strategic Sourcing Sony Mobile.

Innehav i Fingerprints: 50 000 B-aktier*


Jan Johannesson

Senior VP Strategy & Corporate Development sedan 2013.

Född: 1969

Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik Lunds Tekniska Högskola, MSCEE. Consumer Marketing Strategy, Kellogg School of Management at Northwestern University

Tidigare uppdrag: VP, Head of Strategic Planning ST-Ericsson, Director Portfolio Management Ericsson Mobile Platforms. Senior Advisor Northstream.

Innehav i Fingerprints: 26 250 B-aktier*


Heidi Berger

Senior VP Marketing and Communication sedan 2017

Född: 1978

Utbildning: Fil. Kand Medie- och kommunikationsvetenskap, Jönköping University

Tidigare uppdrag: Flertalet ledande positioner inom kommunikation och marknadsföring på börsbolag, såsom Saab AB, SSAB AB, OMX Nordic Exchange AB samt inom Norrköpings kommun

Innehav i Fingerprints: 1 500*


*per 9 maj 2017.

För att se förändrat aktieinnehav, besök gärna: https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient