Ledning


Fingerprints nya VD: Christian Fredrikson på Fingerprints Malmökontor.

CHRISTIAN FREDRIKSON

VD sedan 2016

Född: 1964

Utbildning: Civilingenjör Åbo Akademi University

Tidigare uppdrag: VD för F-Secure 2012-2016, dessförinnan verksam på ett flertal ledande positioner inom Nokia Networks.

Innehav i Fingerprints: 2 000 B-aktier


Johan Wilsby

CFO sedan 2015.

Född: 1966

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Tidigare uppdrag: CFO på Transmode 2013-2015. Finanschef på Hewlett-Packard i Norden och Baltikum från 2008–2013. Dessförinnan var han verksam på Microsoft där han bland annat var finanschef för västra Europa mellan 2004–2007

Innhav i Fingerprints: 47 500 B-aktier


Pontus Jägemalm

Senior VP Research & Development sedan 2009. Född: 1971.

Utbildning: Civilingenjör och teknologie doktor i teknisk fysik, Chalmers Tekniska högskola.

Innehav i Fingerprints: 1 565 125 B-aktier.


charles_4

Charles Burgeat

VP Sales sedan 2016.

Utbildning: MSc, Ecole Nationale Superieure des Telecommunications, Paris, France

Tidigare uppdrag: Lång erfarenhet från försäljning i ledande befattningar, bland annat från ST, Ericsson och ST-Ericsson.

 Innehav i Fingerprints: –


Niklas Strid

VP Customer Projects sedan 2014.

Född: 1972

Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik Lunds Tekniska Högskola, MSCEE

Tidigare uppdrag: Seniorprojektledare, Program Manager Ericsson BU Modems, ST-Ericsson.

Innehav i Fingerprints: 5 000 B-aktier.


Jonas Spannel

VP Sourcing och Supply sedan 2013.

Född: 1963.

Utbildning: Militär utbildning vid dåvarande Officershögskolan , Krigshögskolan och Militärhögskolan. Företagsekonomi, Örebro Universitet.

Tidigare uppdrag: Director Electronics Sourcing och VP Strategic Sourcing Sony Mobile.

Innehav i Fingerprints: 50 000 B-aktier.


Jan Johannesson

VP Strategic Planning & Portfolio Management sedan 2013.

Född: 1969

Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik Lunds Tekniska Högskola, MSCEE. Consumer Marketing Strategy, Kellogg School of Management at Northwestern University

Tidigare uppdrag: VP, Head of Strategic Planning ST-Ericsson, Director Portfolio Management Ericsson Mobile Platforms. Senior Advisor Northstream.

Innehav i Fingerprints: 26 250 B-aktier.


p_0014_mikael_jonsson

 Mikael Jönsson

VP Product Management sedan 2015.

Född: 1967

Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik Lunds Tekniska Högskola, MSc.EE

Tidigare uppdrag: Head of Product Technologies Ericsson BU Modems, Sr Manager ST-Ericsson.

Innehav i Fingerprints: 3 500 B-aktier.Samtliga uppgifter om aktieinnehav är per 16-07-01