Ledning


Fingerprints nya VD: Christian Fredrikson på Fingerprints Malmökontor.

CHRISTIAN FREDRIKSON

VD sedan 2016

Född: 1964

Utbildning: Civilingenjör Åbo Akademi University

Tidigare uppdrag: VD för F-Secure 2012-2016, dessförinnan verksam på ett flertal ledande positioner inom Nokia Networks.

Innehav i Fingerprints: 21 750 B-aktier*


Johan Wilsby

CFO sedan 2015.

Född: 1966

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Tidigare uppdrag: CFO på Transmode 2013-2015. Finanschef på Hewlett-Packard i Norden och Baltikum från 2008–2013. Dessförinnan var han verksam på Microsoft där han bland annat var finanschef för västra Europa mellan 2004–2007

Innhav i Fingerprints: 47 500 B-aktier


Pontus Jägemalm

Senior VP Research & Development sedan 2009. Född: 1971.

Utbildning: Civilingenjör och teknologie doktor i teknisk fysik, Chalmers Tekniska högskola.

Innehav i Fingerprints: 800 000 B-aktier.*


 

Ted Hansson

TED HANSSON

Senior VP Business Line Mobile sedan 2017

Född: 1976

Utbildning: Magisterexamen Elektroteknik Blekinge Tekniska Högskola

Tidigare uppdrag: Country Manager Fingerprint Cards Kinai 2013-2016, Marketing Director/China Country Manager Nanoradio AB Kina 2010-2013, Customer Enginering Director ST-Ericsson Korea 2007-2010, Software Manager Ericsson Mobile Platforms Taiwan 2006-2007, Software Consultant Ericsson Mobile Platforms China 2003-2006.

Innehav i Fingerprints: 0


Niklas Strid

Senior VP och ansvarig för Business Line Smartcards (Stf) samt Business Line PC och Embedded  sedan 2014

Född: 1972

Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik Lunds Tekniska Högskola, MSCEE

Tidigare uppdrag: Seniorprojektledare, Program Manager Ericsson BU Modems, ST-Ericsson.

Innehav i Fingerprints: 5 000 B-aktier.


Jonas Spannel

VP Sourcing och Supply sedan 2013.

Född: 1963.

Utbildning: Militär utbildning vid dåvarande Officershögskolan , Krigshögskolan och Militärhögskolan. Företagsekonomi, Örebro Universitet.

Tidigare uppdrag: Director Electronics Sourcing och VP Strategic Sourcing Sony Mobile.

Innehav i Fingerprints: 50 000 B-aktier.


Jan Johannesson

VP Strategy & Corporate Development sedan 2013.

Född: 1969

Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik Lunds Tekniska Högskola, MSCEE. Consumer Marketing Strategy, Kellogg School of Management at Northwestern University

Tidigare uppdrag: VP, Head of Strategic Planning ST-Ericsson, Director Portfolio Management Ericsson Mobile Platforms. Senior Advisor Northstream.

Innehav i Fingerprints: 26 250 B-aktier.


Heidi_Berger cropped

Heidi Berger

SVP Marketing and Communication sedan 2017

Född: 1978

Utbildning: Fil. Kand Medie- och kommunikationsvetenskap, Jönköping University

Tidigare uppdrag: Flertalet ledande positioner inom kommunikation och marknadsföring på börsbolag, såsom Saab AB, SSAB AB, OMX Nordic Exchange AB samt inom Norrköpings kommun

Innehav i Fingerprints: 0


*Christians Fredriksons och Pontus Jägemalms aktieinnehav är uppdaterade per den 20 februari 2017.
För övriga befattningshavare gäller aktieinnehaven per den 31 december 2016.
Samtliga ledande befattningshavares aktieinnehav kommer att uppdateras den 1 mars 2017.