Styrelse


jan-wareby

Jan Wäreby

Styrelsens ordförande sedan 2016.
Ordförande Ersättningskommittén.
Styrelseledamot sedan 2015. Född 1956.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande RISE AB, Obelixus AB.
Styrelseledamot i Tobii AB, Gapwaves AB, Incell International AB och Agapi Boating AB,

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.

Bakgrund: SvP och chef för koncernfunktionen Sales på Ericsson 2015-2016. SvP och chef för koncernfunktionen Sales and Marketing på Ericsson 2011–2015. Tidigare SvP och chef för affärsenheten Multimedia, samt vice verkställande direktör och chef för Sales and Marketing för Sony Ericsson Mobile Communications.

Innehav i Fingerprint Cards: 116 950*.

Oberoende av större ägare samt bolaget och bolagsledningen.


 

asa-hedin

Åsa Hedin

Styrelseledamot sedan 2016. Född 1962.
Ledamot Ersättningskommittén.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Nolato AB, Tobii AB, Immunovia AB, Cellavision AB och E.Öhman J:or Fonder AB. Industriråd i Chalmers Mikroteknologi och Nanovetenskap.

Utbildning: civilingenjörsexamen i biofysik från University of Minnesota och en kandidatexamen i fysik från Gustavus College.

Bakgrund: lång erfarenhet från ledande befattningar inom medicinteknik från globala bolag som Elekta, Gambro och Siemens Healthcare och djup kompetens inom mikroteknologi.

Innehav i Fingerprint Cards: 5 500*.

Oberoende av större ägare samt bolaget och bolagsledningen.


 

urban-fagerstedt

Urban Fagerstedt

Styrelseledamot sedan 2009. Född 1953.
Ledamot Ersättningskommittén.

Utbildning: Civilingenjör elektroteknik, Lunds Tekniska Högskola.

Övriga befattningar och styrelseuppdrag: Ägare av och styrelseordförande i Fagerstedt
Dynamics Radio AB, Fagerstedt Finance AB och Fagerstedt Dynamics UK Ltd. Styrelseledamot i Cuptronic AB och Crowdsoft AB.

Bakgrund: Vice President och General Manager of Design unit Radio Networks i Ericsson AB, Vice president R&D, Huawei Technologies Sweden AB.

Innehav i Fingerprint Cards: 32 000*

Oberoende av större ägare samt bolaget och bolagsledningen.


ALexander Kotsinas

Styrelseledamot sedan 2017. Född 1967.
Ordförande Revisionskommittén.

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.

Övriga befattningar och styrelseuppdrag: Finance Director, Lindorff Sverige AB. Styrelseledamot i Intervacc AB (publ), Oasmia Pharmaceutical AB (publ) och Delta Projects AB.

Bakgrund: Vice president och CFO Q-Med AB 2008-2011, CFO Life Europe AB 2007, CFO mobiloperatören Tre
(Hi3G Access AB) 2003-2006, vice president Investor AB (publ) 2000-2003 och olika positioner i Ericsson 1994-2000.

Innehav i Fingerprint Cards: 3 500*

Oberoende av större ägare samt bolaget och bolagsledningen.


 

Ann-Sofie Nordh

Styrelseledamot sedan 2017. Född 1969.

Sysselsättning: Chef för investerarrelationer på Sandvik AB.

Utbildning: DIHM Marknadsföring, IHM Business School, Stockholm. Ekonomichefsprogrammet, FEI, Stockholm.

Bakgrund: 20 års erfarenhet från finansbranschen med bas i London och Stockholm, inklusive 11 år som aktieanalytiker med fokus på svenska industribolag på firmor som Alfred Berg Fondkommission AB  3(4)  (publ) och Nordea Markets. De senaste tre åren verksam på Sandvik AB (publ), bland annat som chef för Sandvik Investor Relations.

Innehav i Fingerprint Cards: 740*

Oberoende av större ägare samt bolaget och bolagsledningen.


tomas-mikaelsson

Tomas Mikaelsson

Styrelseledamot sedan 2016. född 1956.

Övriga befattningar och styrelseuppdrag: Styrelseledamot och VD i Zetiq AB samt styrelseledamot i Sourcingprovider Sweden AB.

Utbildning: IHM Business School i Stockholm

Bakgrund: Erfarenhet inom marknadsföring och försäljning. Brett kunnande inom telekom- och mobilkommunikationsbranschen där han haft ledande befattningar på bl.a. Omnipoint (TMobile) och Affinity Internet samt bred marknadsförings- och försäljningserfarenhet från Europa.

Innehav i Fingerprint Cards: 3000*.

Oberoende av större ägare samt bolaget och bolagsledningen.


 

carl-johan-von-plomgren

Carl-Johan von Plomgren

Styrelseledamot sedan 2015. Född 1961.
Ledamot Revisionskommittén.

Övriga befattningar och styrelseuppdrag: Sales Director Northern Europe & Chief Compliance Officer, Villeroy & Boch Gustavsberg, adjungerad styrelseledamot i Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Villeroy & Boch Gustavsberg AS (Norge), Villeroy & Boch Gustavsberg AS (Danmark) och Villeroy & Boch Gustavsberg OY.

Utbildning: jur. kand. från Stockholms universitet.

Bakgrund: betydande arbetslivserfarenhet i ledande position från IT-branschen åren 1987-2001, på IT-bolag som Dell, Compaq och WM-data och därefter, från 2001 och framåt, inom industri och finans på bolag som General Electric, Havells Sylvania och Villeroy & Boch Gustavsberg. Har suttit i diverse branschstyrelser såsom belysningsbranschen i Sverige, dess motsvarigheter i Danmark, LWF, och i Finland, FLIP, samt Ecogaisma i Lettland.

Innehav i Fingerprint Cards: 88 825 B-aktier*.

Oberoende av större ägare samt bolaget och bolagsledningen.


 

Dimitrij Titov

Styrelseledamot sedan 2015. Född 1962.

Sysselsättning: Advokat och partner, Advokatfirman Fylgia.

Utbildning: Juris kandidatexamen, Stockholms universitet.
2(4)

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Italienska Handelskammaren i Sverige, Italienska Handelskammarens Service AB, Din Studio Sverige AB och Phantome de Genolier AB.

Bakgrund: 29 års erfarenhet som affärsjurist. Advokat sedan 1993 och partner på Advokatfirman Fylgia sedan
1995 med huvudsaklig inriktning på företagsförvärv, bolagsrätt och internationella avtal inom industrin.
Tidigare ordförande i valberedningen för Fingerprint Cards AB (publ), ordförande i valberedningen för och Mr Green & Co AB (publ).

Innehav i Fingerprint Cards: 3 300*

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men beroende i förhållande till större ägare.


 

 

*Alla aktieinnehav är per den 30 mars 2018

För att se förändrat aktieinnehav, besök gärna: https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient