Styrelse


Johan Carlström

Styrelsens ordförande sedan 2018.
Styrelseledamot sedan 2018. Född 1963.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Privat investeringsverksamhet i egna bolag. Ägare och styrelseledamot i Sunfloro AB. Ägare i Velociraptor Ltd.

Utbildning: Ekonomlinjen vid Uppsala Universitet och Stockholms Universitet

Bakgrund: VD för Fingerprint Cards AB, 2009-2015. Styrelsemedlem Fingerprint Cards AB, 2013-14. Säljare, affärsutvecklare och entreprenör under 20 år i Telecom & IT-branschen.

Innehav i Fingerprint Cards: 6 000 000 A-aktier via bolaget Velociraptor Ltd. och 14 000 000 B-aktier*.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.


Ted Elvhage

Styrelseledamot sedan 2018. Född 1968.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Privat investeringsverksamhet i egna bolag. Ägare och styrelseordförande i Keiretsu Forum Nordics AB. Ägare och styrelseledamot i Stockholms Affärsänglar Management AB, E14 Invest AB, Gradientech AB och Wonder Technology Solutions AB.

Utbildning: Fil.kand. i biokemi och företagsekonomi, Millersville University of Pennsylvania

Bakgrund: Säljare och chef inom industri, IT, mjukvara och konsulting, bland annat f.d. Säljchef i dotterbolag till Indutrade och senare även Säljchef i Sverige på HP Software, samt rådgivare och investerare i innovativa tillväxtbolag genom eget bolag.

Innehav i Fingerprint Cards: 202 270*

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och i förhållande till Bolagets större aktieägare.


 

urban-fagerstedt

Urban Fagerstedt

Styrelseledamot sedan 2009. Född 1953.
Ledamot Ersättningskommittén.

Utbildning: Civilingenjör elektroteknik, Lunds Tekniska Högskola.

Övriga befattningar och styrelseuppdrag: Ägare av och styrelseordförande i Fagerstedt
Dynamics Radio AB, Fagerstedt Finance AB och Fagerstedt Dynamics UK Ltd. Styrelseledamot i Cuptronic AB och Crowdsoft AB.

Bakgrund: Vice President och General Manager of Design unit Radio Networks i Ericsson AB, Vice president R&D, Huawei Technologies Sweden AB.

Innehav i Fingerprint Cards: 32 000*

Oberoende av större ägare samt bolaget och bolagsledningen.


ALexander Kotsinas

Styrelseledamot sedan 2017. Född 1967.
Ordförande Revisionskommittén.

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.

Övriga befattningar och styrelseuppdrag: Finance Director, Lindorff Sverige AB. Styrelseledamot i Intervacc AB (publ), Oasmia Pharmaceutical AB (publ) och Delta Projects AB.

Bakgrund: Vice president och CFO Q-Med AB 2008-2011, CFO Life Europe AB 2007, CFO mobiloperatören Tre
(Hi3G Access AB) 2003-2006, vice president Investor AB (publ) 2000-2003 och olika positioner i Ericsson 1994-2000.

Innehav i Fingerprint Cards: 3 500*

Oberoende av större ägare samt bolaget och bolagsledningen.


tomas-mikaelsson

TOMAS MIKAELSSON

Styrelseledamot sedan 2016. född 1956.

Övriga befattningar och styrelseuppdrag: Styrelseledamot och VD i Zetiq AB samt styrelseledamot i Sourcingprovider Sweden AB.

Utbildning: IHM Business School i Stockholm

Bakgrund: Erfarenhet inom marknadsföring och försäljning. Brett kunnande inom telekom- och mobilkommunikationsbranschen där han haft ledande befattningar på bl.a. Omnipoint (TMobile) och Affinity Internet samt bred marknadsförings- och försäljningserfarenhet från Europa.

Innehav i Fingerprint Cards: 3 000*.

Oberoende av större ägare samt bolaget och bolagsledningen.


 DIMITRIJ TITOV

Styrelseledamot sedan 2015. Född 1962.

Sysselsättning: Advokat och partner, Advokatfirman Titov & Partners.

Utbildning: Juris kandidatexamen, Stockholms universitet.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Italienska Handelskammaren i Sverige, Italienska Handelskammarens Service AB, Din Studio Sverige AB och Phantome de Genolier AB. Styrelseledamot i Vrtcl Gaming Group Sweden AB och Järnlodet Förvaltning AB.

Bakgrund: 29 års erfarenhet som affärsjurist. Advokat sedan 1993. Partner på Advokatfirman Fylgia 1995-2018 med huvudsaklig inriktning på företagsförvärv, bolagsrätt och internationella avtal inom industrin.
Tidigare ordförande i valberedningen för Fingerprint Cards AB (publ), ordförande i valberedningen för och Mr Green & Co AB (publ).

Innehav i Fingerprint Cards: 3 300*

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men beroende i förhållande till större ägare.


Juan Vallejo

Styrelseledamot sedan 2018. Född 1957.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i ITS Energy Group AB och Helenius Ingenjörsbyrå AB. Styrelseledamot i Coromatic Group AB, Qmatic Group AB, Mercuri International Group AB och Elajo Invest AB (publ).

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan

Bakgrund:

2011-2014:        VD, Imtech Nordic

2006-2010:        VD, Niscayah Group

1992-2006:        Securitas koncernledning

Innehav i Fingerprint Cards: 0

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och i förhållande till Bolagets större aktieägare.


 

*Alla aktieinnehav är per den 18 juni 2018

För att se förändrat aktieinnehav, besök gärna: https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient