Styrelse


jan-wareby

Jan Wäreby

Styrelsens ordförande sedan 2016.
Styrelseledamot sedan 2015. Född 1956.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Senior Vice President och chef för koncernfunktionen Sales på Ericsson, styrelseordförande i L M Ericsson International AB och har åren 2001-2011 varit styrelseledamot i Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.

Bakgrund: Senior Vice President och chef för koncernfunktionen Sales and Marketing 2011–2014. Tidigare Senior Vice President och chef för affärsenheten Multimedia, samt vice verkställande direktör och chef för Sales and Marketing för Sony Ericsson Mobile Communications.

Innehav i Fingerprint Cards: 116 950 B-aktier.

Jan Wäreby är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större aktieägare.


katarina-bonde

Katarina Bonde

Styrelseledamot sedan 2015. Född 1958.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: styrelseordförande i Propellerhead Software AB, styrelseledamot i Micro Systemation AB (publ), Image Systems AB, Mycronic AB (publ), Avega Group AB, Nordax Bank AB (publ) och Birger Jarl Fondkommission AB.

Utbildning: Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Bakgrund: haft styrelseuppdrag i både Sverige och USA, bland annat som ordförande för DIBS Payment Services Sverige och ordföreande för Netreflector, Inc. Haft olika ledande positioner bl.a. VD för Programator Industri AB, Executive VP Timeline Inc., Director, Business Development Dun & Bradstreet Software, VD för Captura International och VD för Unisite Software Inc.. Under 2006-2010 var hon medlem av regeringens råd för försäljning av statsägda företag.

Innehav i Fingerprint Cards: 0

Oberoende av större ägare och företagsledning.


 

peter-carlsson

Peter Carlsson

Styrelseledamot sedan 2016. Född 1970.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Entreprenör, investerare och advisor. Styrelseledamot i Metso, Rosti, Orbital-systems och Ketra Lightning samt medlem i Advisory board i Clean motion, Oden Tech och Elementum. Även styrelseledamot i Svensk-Amerikanska handelskammaren i San Francisco.

Utbildning: Inriktning mot kvalitets- och produktionsstyrning från Luleå Tekniska, Civil Ekonom.

Bakgrund: ledande befattningar inom inköp- och logistik (Tesla Motors) inköp och outsourcing (NXP Semiconductors) och globala inköp (Sony Ericsson).

Innehav i Fingerprint Cards: 0

Oberoende av större ägare och företagsledning.


 

michael-hallen

Michael Hallén

Styrelseledamot sedan 2016. Född 1964.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: VD Q-Matic Group AB. Ordförande Paxport AB.

Utbildning: civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola i Göteborg

Bakgrund: lång erfarenhet av ledande befattningar inom teknik- och mjukvarubolag, bl.a.  tidigare VD för Boss Media och IFS samt ett flertal styrelseuppdrag för teknik- och mjukvarubolag..

Innehav i Fingerprint Cards: 4 500.

Oberoende av större ägare och företagsledning.


 

asa-hedin

Åsa Hedin

Styrelseledamot sedan 2016. Född 1962.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: VD ASH&Partners AB. Styrelseledamot i E.Öhman J:or Fonder AB, Nolato AB, Svenska rymdaktiebolaget, CellaVision AB, Tobii AB och Immunovia AB (publ). Hon är även industriråd i Chalmers Mikroteknologi och Nanovetenskap.

Utbildning: civilingenjörsexamen i biofysik från University of Minnesota och en kandidatexamen i fysik från Gustavus College.

Bakgrund: lång erfarenhet från ledande befattningar inom medicinteknik från globala bolag som Elekta, Gambro och Siemens Healthcare och djup kompetens inom mikroteknologi.

Innehav i Fingerprint Cards: 0.

Oberoende av större ägare och företagsledning


urban-fagerstedt

Urban Fagerstedt

Styrelseledamot sedan 2009. Född 1953.

Sysselsättning: Vice president R&D, Huawei Technologies Sweden AB.

Utbildning: Civilingenjör elektroteknik, Lunds Tekniska Högskola.

Andra uppdrag: Ägare av och styrelseordförande i Fagerstedt Dynamics AB.

Bakgrund: Vice President och General Manager of Design unit Radio Networks i Ericsson AB. Styrelseordförande i Fagerstedt Dynamics Radio AB. Styrelseledamot i Netcom Consultants AB.

Innehav i Fingerprint Cards: 6 000 000 A-aktier via Sunfloro AB

Urban Fagerstedt är beroende som större ägare.


 

tomas-mikaelsson

Tomas Mikaelsson

Styrelseledamot sedan 2016. född 1956.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot och VD i Zetiq AB samt styrelseledamot i Sourcingprovider Sweden AB.

Utbildning: IHM Business School i Stockholm

Bakgrund: Erfaremhet inom marknadsföring och försäljning. brett kunnande inom telekom- och mobilkommunikationsbranschen där han haft ledande befattningar på bl.a. Omnipoint (TMobile) och Affinity Internet samt bred marknadsförings- och försäljningserfarenhet från Europa.

Innehav i Fingerprint Cards: 0.

Tomas Mikaelsson är beroende i förhållande till bolaget men är oberoende av större ägare.


carl-johan-von-plomgren

Carl-Johan von Plomgren

Styrelseledamot sedan 2015. Född 1961.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Sales Director Northern Europe & Chief Compliance Officer, Villeroy & Boch Gustavsberg, adjungerad styrelseledamot i Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Villeroy & Boch Gustavsberg AS (Norge), Villeroy & Boch Gustavsberg AS (Danmark) och Villeroy & Boch Gustavsberg OY.

Utbildning: jur. kand. från Stockholms universitet.

Bakgrund: betydande arbetslivserfarenhet i ledande position från IT-branschen åren 1987-2001, på IT-bolag som Dell, Compaq och WM-data och därefter, från 2001 och framåt, inom industri och finans på bolag som General Electric, Havells Sylvania och Villeroy & Boch Gustavsberg. Har suttit i diverse branschstyrelser såsom belysningsbranschen i Sverige, dess motsvarigheter i Danmark, LWF, och i Finland, FLIP, samt Ecogaisma i Lettland.

Innehav i Fingerprint Cards: 110 825 B-aktier.

Oberoende av större ägare och företagsledning.

Alla aktieinnehav är per 16-12-30