Styrelse


jan-wareby

Jan Wäreby

Styrelsens ordförande sedan 2016.
Ordförande Ersättningskommittén.
Styrelseledamot sedan 2015. Född 1956.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande RISE AB, Obelixus AB.
Styrelseledamot Tobii AB, Agapi Boating AB.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.

Bakgrund: SvP och chef för koncernfunktionen Sales på Ericsson 2015-2016. SvP och chef för koncernfunktionen Sales and Marketing på Ericsson 2011–2015. Tidigare SvP och chef för affärsenheten Multimedia, samt vice verkställande direktör och chef för Sales and Marketing för Sony Ericsson Mobile Communications.

Innehav i Fingerprint Cards: 116 950 B-aktier.

Jan Wäreby är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större aktieägare.


michael-hallen

Michael Hallén

Styrelseledamot sedan 2016. Född 1964.
Ledamot Revisionskommittén.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag:VD Vizrt Group AS. Styrelseordförande Paxport AB.

Utbildning: civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola i Göteborg

Bakgrund: lång erfarenhet av ledande befattningar inom teknik- och mjukvarubolag, bl.a.  tidigare VD för Boss Media och IFS samt ett flertal styrelseuppdrag för teknik- och mjukvarubolag..

Innehav i Fingerprint Cards: 4 500.

Oberoende av större ägare och företagsledning.


 

asa-hedin

Åsa Hedin

Styrelseledamot sedan 2016. Född 1962.
Ledamot Ersättningskommittén.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag:Styrelseledamot i Nolato AB, Tobii AB, Immunovia AB, Cellavision AB och E.Öhman J:or Fonder AB. Industriråd i Chalmers Mikroteknologi och Nanovetenskap.

Utbildning: civilingenjörsexamen i biofysik från University of Minnesota och en kandidatexamen i fysik från Gustavus College.

Bakgrund: lång erfarenhet från ledande befattningar inom medicinteknik från globala bolag som Elekta, Gambro och Siemens Healthcare och djup kompetens inom mikroteknologi.

Innehav i Fingerprint Cards: 0.

Oberoende av större ägare och företagsledning


 

urban-fagerstedt

Urban Fagerstedt

Styrelseledamot sedan 2009. Född 1953.
Ledamot Ersättningskommittén.

Sysselsättning: Vice president R&D, Huawei Technologies Sweden AB.

Utbildning: Civilingenjör elektroteknik, Lunds Tekniska Högskola.

Andra uppdrag: Ägare av och styrelseordförande i Fagerstedt
Dynamics Radio AB, Fagerstedt Finance AB och Fagerstedt Dynamics UK Ltd. Styrelseledamot i Netcom Consultants AB,
Cuptronic AB, Crowdsoft AB och Atollic AB.

Bakgrund:Vice President och General Manager of Design unit Radio Networks i Ericsson AB.

Innehav i Fingerprint Cards: 6 000 000 A-aktier via Sunfloro AB

Urban Fagerstedt är beroende som större ägare.


ALexander Kotsinas

Styrelseledamot sedan 2017. Född 1967.

Sysselsättning: Partner i riskkapitalbolaget Nexttobe AB.

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Svenska Brandslangsfabriken AB och Allgotech AB. Styrelseledamot i Intervacc AB (publ), Oasmia Pharmaceutical AB (publ), Sweden Carnica Group AB, Scint-X AB och Delta Projects AB.

Bakgrund: Vice president och CFO Q-Med AB 2008-2011, CFO Life Europe AB 2007, CFO mobiloperatören Tre
(Hi3G Access AB) 2003-2006, vice president Investor AB (publ) 2000-2003 och olika positioner i Ericsson 1994-2000.

Innehav i Fingerprint Cards: 0

Alexander Kotsinas är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större aktieägare.


 

Ann-Sofie Nordh

Styrelseledamot sedan 2017. Född 1969.

Sysselsättning: Chef för investerarrelationer på Sandvik AB.

Utbildning: DIHM Marknadsföring, IHM Business School, Stockholm. Ekonomichefsprogrammet, FEI, Stockholm.

Bakgrund: 20 års erfarenhet från finansbranschen med bas i London och Stockholm, inklusive 11 år som aktieanalytiker med fokus på svenska industribolag på firmor som Alfred Berg Fondkommission AB  3(4)  (publ) och Nordea Markets. De senaste tre åren verksam på Sandvik AB (publ), bland annat som chef för Sandvik Investor Relations.

Innehav i Fingerprint Cards: 0

Ann-Sofie Nordh är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större aktieägare.


tomas-mikaelsson

Tomas Mikaelsson

Styrelseledamot sedan 2016. född 1956.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot och VD i Zetiq AB samt styrelseledamot i Sourcingprovider Sweden AB.

Utbildning: IHM Business School i Stockholm

Bakgrund: Erfaremhet inom marknadsföring och försäljning. brett kunnande inom telekom- och mobilkommunikationsbranschen där han haft ledande befattningar på bl.a. Omnipoint (TMobile) och Affinity Internet samt bred marknadsförings- och försäljningserfarenhet från Europa.

Innehav i Fingerprint Cards: 0.

Tomas Mikaelsson är beroende i förhållande till bolaget men är oberoende av större ägare.


 

carl-johan-von-plomgren

Carl-Johan von Plomgren

Styrelseledamot sedan 2015. Född 1961.
Ledamot Revisionskommittén.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Sales Director Northern Europe & Chief Compliance Officer, Villeroy & Boch Gustavsberg, adjungerad styrelseledamot i Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Villeroy & Boch Gustavsberg AS (Norge), Villeroy & Boch Gustavsberg AS (Danmark) och Villeroy & Boch Gustavsberg OY.

Utbildning: jur. kand. från Stockholms universitet.

Bakgrund: betydande arbetslivserfarenhet i ledande position från IT-branschen åren 1987-2001, på IT-bolag som Dell, Compaq och WM-data och därefter, från 2001 och framåt, inom industri och finans på bolag som General Electric, Havells Sylvania och Villeroy & Boch Gustavsberg. Har suttit i diverse branschstyrelser såsom belysningsbranschen i Sverige, dess motsvarigheter i Danmark, LWF, och i Finland, FLIP, samt Ecogaisma i Lettland.

Innehav i Fingerprint Cards: 110 825 B-aktier.

Oberoende av större ägare och företagsledning.


 

Dimitrij Titov

Styrelseledamot sedan 2015. Född 1962.

Sysselsättning: Advokat och partner, Advokatfirman Fylgia.

Utbildning: Juris kandidatexamen, Stockholms universitet.
2(4)

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Italienska Handelskammaren i Sverige, Italienska Handelskammarens Service
AB, Din Studio Sverige AB och Phantome de Genolier AB.
Styrelseledamot i Provinsor Fastigheter AB (publ).

Bakgrund: 29 års erfarenhet som affärsjurist. Advokat sedan 1993 och partner på Advokatfirman Fylgia sedan
1995 med huvudsaklig inriktning på företagsförvärv, bolagsrätt och internationella avtal inom industrin.
Ordförande i valberedningen för Fingerprint Cards AB (publ) och Mr Green & Co AB (publ).

Innehav i Fingerprint Cards: 0

Dimitrij Titov är beroende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till bolagets större
aktieägare.


 

 

Alla aktieinnehav är per 16-12-30