Valberedning 2018

Valberedning i Fingerprint Cards AB har utsetts inför årsstämman 2018

 

Valberedningen för Fingerprint Cards AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, har utsetts i enlighet med det beslut som fattades vid årsstämman 2017.

 

Valberedningen har följande
sammansättning:

Johan Carlström (eget innehav), ordförande
Dimitrij Titov (Velociraptor LTD)
Jan Wäreby (styrelsens ordförande)

Clas Romander företrädandes Ola Rollén har per den 13 februari 2018 ställt sin plats i valberedningen till förfogande. Valberedningen har därefter sökt röstmässigt nästkommande största ägare som dock har avböjt medverkan. Valberedningens arbete fortsätter nu som planerat.

För kontakt med eller förslag till valberedningen och dess ordförande, vänligen kontakta:
Investor relations på Fingerprint Cards AB (publ), [email protected]