Valberedning 2018

Valberedning i Fingerprint Cards AB har utsetts inför årsstämman 2018

 

Valberedningen för Fingerprint Cards AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, har utsetts i enlighet med det beslut som fattades vid årsstämman 2017.

 

Valberedningen har följande
sammansättning:

Johan Carlström (eget innehav), ordförande
Dimitrij Titov (Velociraptor LTD)
Clas Romander (Ola Rollén)
Jan Wäreby (styrelsens ordförande)

 

För kontakt med eller förslag till valberedningen och dess ordförande, vänligen kontakta:
Investor relations på Fingerprint Cards AB (publ), [email protected]