Aktien

FPCs B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2000 och är sedan 2016 på LargeCap-listan.

FPC introducerades initialt på Stockholmsbörsens lista ”Nya Marknaden” 1998. B-aktiens ISIN–kod är SE00083742507. Bolaget handlas under namnet FING B. Aktiekapitalet i FPC uppgick per den 30 december 2017 till 12 975 667 kronor fördelat på 6 000 000 A-aktier och 307 967 675 B-aktier, var och en med ett kvotvärde av 0,04 kronor.

A-aktier medför 10 röster och B-aktier medför 1 röst. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolaget och är fritt överlåtningsbara. A-aktieposten motsvarar 16,3 % av rösterna och 1,9 % av kapitalet i FPC. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolaget och är fritt överlåtningsbara.