Aktiedata

Aktien FJÄRDE kvartalet 2016

MKROkt-dec
2017
Jul-sep 2017Apr-jun 2017Jan-mar 2017Okt-dec 2016Jul-sep 2016Apr-jun
2016
Jan-mar
2016
Okt-dec
2015
Eget kapital/aktie, kr
- före utspädning7.47.57.37.37.15.76.25.23.6
- efter utspädning7.47.57.37.37.15.66.15.13.5
Kassaflöde fr. löp. verksamhet/aktie, krt
- före utspädning0.00.61.7-1.00.60.41.60.91.7
efter utspädning0.00.61.7-1.00.60.41.60.91.7
Antal aktier vid periodens slut, tusental313967313967313967313967313097312272320007322696316195
Medelantal aktier, tusental (1)
- före utspädning312489312489312489312489322023322023319585316180
- efter utspädning (1)313434313434313434313434324408324408325725323720
Börskurs FPC B-aktie, kr, periodens slut15.822.830.836.162.9100.581.394.4118.2