Aktiedata

Aktien tredje kvartalet 2016

 Jul-SepApr-JunJan-MarOkt-DecJul-SepApr-JunJan-MarOkt-DecJul-SepApr-Jun
2016201620162015201520152015201420142014
Eget kapital/aktie (kr)5,686,225,183,632,361,190,971,031,081,24
Eget kapital/aktie eft. utsp. (kr)5,566,135,143,542,281,110,910,9611,14
Kassaflöde löp. verks./aktie (kr)0,421,650,871,720,960,190,05-0,27-0,15-0,13
Kassafl. löp.verks./aktie e.utsp. (kr)0,421,630,861,680,930,170,05-0,24-0,14-0,12
Antal aktier vid periodslut (tusental)322 696320 007322 696316 195309 870292 105292 105292 105283 305283 305
Medelantal aktier (tusental)322 696322 023319 585316 180308 865292 105292 105288 770283 305283 305
Med.ant. aktier e.utsp. (tusental)318 949324 408325 725323 720320 660314 145308 595314 705305 695308 120
Börskurs FPC B-aktie, periodslut (kr)100,581,394,4118,261,835,710,76,967,39,9