Aktiedata

Aktien FJÄRDE kvartalet 2016

Antal aktier i tusen31-dec30-sep30-jun31-mar31-dec30-sep30-jun31-mar31-dec
201620162016201620152015201520152014
Eget kapital/aktie (kr)7,115,686,225,183,632,361,190,971,03
Eget kapital/aktie eft. utsp. (kr)7,095,566,135,143,542,281,110,910,96
Kassafl. löp.verks./aktie e.utsp. (kr)0,590,421,630,861,680,930,170,05-0,24
Kassaflöde löp. verks./aktie (kr)0,60,421,650,871,720,960,190,05-0,27
Med.ant. aktier e.utsp.313 434318 949324 408325 725323 720320 660314 145308 595314 705
Medelantal aktier322 913322 696322 023319 585316 180308 865292 105292 105288 770
Antal aktier vid periodslut323 521322 696320 007322 696316 195309 870292 105292 105292 105
Antal aktier i eget innehav vid periodens utgång-10 424