FPC som investering

Därför är FPC intressant för investerare

FPC har en fortsatt affärspotential som bygger på flera starka dimensioner.

Stark position på växande smartphone/tablet-marknad

 • Hög marknadsandel på växande marknad
 • Ökande marknadspenetration – i fler smartphones/tablets
 • Nära kundrelationer – top of mind hos kunden

Marknadspotential på fler marknader

 • Marknadspotential på andra marknadssegment – smartcards, fordonsindustrin, Internet of Things etc.

Erbjudandet

 • Bred produktportfölj med högförädlade system
 • Stark patentportfölj med globalt skydd

Högförädlad teknologi

 • FPC erbjuder egenutvecklade biometriska system med väl utvecklad hårdvara, algoritm samt mjukvara som i kombination ger en unik användarnytta
 • Vinst återinvesteras i ökande produktutveckling

Äger starkaste länkarna i förädlingskedjan

 • Skalbar affärsmodell
 • Ökad FoU med hög kompetens
 • Hög förädlingsgrad – systemlösningar med mjukvarulösningar som tillför funktionalitet och differentieringsmöjligheter
 • God leveransförmåga

Ekonomi

 • Starka finanser utan belåning
 • Låga och rörliga produktionskostnader/fabless
 • Hög tillväxttakt med lönsamhet