Varför Fingerprints är intressant för investeraren

Fingerprints har haft en snabb utvecklingstakt med stark intäktsökning och bibehållen lönsamhet. Bolagets fortsatta utveckling bedöms ha goda förutsättningar.

VÄXANDE MARKNAD

Fingerprints har en stark position på en volymmarknad med ökande andel smartphones med fingeravtryckssensorer. Dessa sensorer kan användas inom flera andra marknadssegment som PC, smartcards, fordon samt andra internetuppkopplade enheter. Dessutom ökar användningen av biometri brett i samhället och andra modaliteter.

MARKNADSLEDANDE

Fingerprints är marknadsledande inom biometri. Bolaget har hög innovationsförmåga och en bred produktportfölj med starkt patentskydd.

SKALBAR AFFÄRSMODELL

Fingerprints affärsmodell kan appliceras på ytterligare marknadssegment. Bolaget har bevisat sin skalbarhet genom att uppvisa lönsam tillväxt och har etablerade relationer med två världsledande halvledartillverkare. Produktionskapaciteten är flexibel med tillgång till flera produktionsenheter.