Utdelningspolicy

UTDELNINGSPOLICY
Styrelsens främsta prioritet är att se till att Fingerprints har en finansiell ställning som är tillräckligt stark för att stödja både organisk tillväxt och selektiva förvärv. Dessutom vill Fingerprints upprätthålla en stark balansräkning. Utbetalningen av kapital till aktieägarna skall anpassas till resultatutveckling och kassaflöde samtidigt som hänsyn tas till bolagets tillväxtmöjligheter och finansiella ställning.