Kalender

Kapitalmarknadsdag, 8 december 2016 kl 13, länk till webcast

Bokslutskommuniké Q4 2016 oktober-december, 2 februari 2017

Tyst period 2 januari – 1 februari 2017

Publicering av årsredovisningen 2016, 30 mars 2017

Kvartalsrapport Q1 2017 januari – mars, 4 maj 2017

Tyst period 4 april – 3 maj 2017

Årsstämman 2017, 20 april 2017

Halvårsrapport Q2 2017 april-juni, 21 juli 2017

Tyst period 23 juni – 20 juli 2017