Kalender

Datum 
9 februari 2018Bokslutskommuniké 2017
Tyst period 10 januari – 8 februari 2018
Vecka 17, 2018Årsredovisning 2017
3 maj 2018Delårsrapport kv 1 2018
Tyst period 3 april – 2 maj 2018
29 maj 2018Årsstämma 2018
Årsstämman kommer att hållas i Göteborg. Mer information följer.
19 juli 2018Delårsrapport kv 2 2018
Tyst period 19 juni – 18 juli 2018
26 oktober 2018Delårsrapport kv 3 2018
Tyst period 26 september – 25 oktober 2018