Presentationer

Bokslutspresentation 2016 (engelska)

Läs mer

Transkription från telefonkonferens 8 december ang. justerad intäktsprognos (på engelska)

Läs mer

Fingerprints justerar prognosen för 2016

Läs mer

Pdf-fil presentation Kapitalmarknadsdagen 2016

Läs mer

Transcript Q3-16 Earnings Presentation

Läs mer

Inspelning Q3-16 Earnings Presentation och frågor (engelska)

Läs mer

Fingerprints Q3-16 Earnings Presentation

Läs mer

Bloomber & GP Bullhound 13 oktober 2016

Läs mer