Presentationer

SEB Industrial & Technology Seminar 2017-08-24

Läs mer

Inspelning Q2-17 Earnings presentation och frågor (engelska)

Läs mer

Earnings presentation Q2 – 17

Läs mer

Inspelning – slutfört förvärv av Delta ID, 8 juni 2017

Läs mer

Slutfört förvärv av Delta ID, 8 juni 2017

Läs mer

SHB small/midcap-seminarium, 7 juni 2017

Läs mer

Inspelning Q1-17 Earnings Presentation och frågor (engelska)

Läs mer

Pdf-fil från Jefferies Global Technology Conference

Läs mer

Jefferies Global Technology Conference i Miami 9 maj

Läs mer