Aktuella frågor & svar

Publicerat: 2017-05-31

 

Q: Vad är status beträffande uppköpet av Delta ID?

A: Vi räknar fortfarande med att stänga affären under det andra kvartalet.

 

Q: Hur kommunicerar ni kring de lanseringar av nya smartphones som ni ingår i?

A: Vänligen se Frågor & Svar beträffande informationsgivning och produktlanseringar: https://corporate.fingerprints.com/nyhetsrum/faq/fs-angaende-informationsgivning-och-produktlanseringar/

 

Publicerat: 2017-05-29

 

Information om vårt lager

 

Q: Varför har ert eget lager vuxit?

A: Vårt eget lager har vuxit som ett resultat av att det har byggts lager i hela värdekedjan. När våra kunder minskar sina beställningar från oss måste vi i vår tur minska våra beställningar från våra underleverantörer. Detta har vi gjort, men det tar mellan 3-4 månader innan det får effekt eftersom det är den framförhållningen som våra underleverantörer opererar med. Till dess att det får effekt ökar lagret i storlek, vilket var det som hände i det första kvartalet.

 

Q: Vad gör ni åt det?

A: Just nu levererar vi till stor del från vårt eget lager och vi räknar som sagt med att kunna sälja de produkter som ligger där. Dock, och i enlighet med försiktighetsprincipen, hör det till att reservera kostnader för inkurans, dvs. att en del produkter inte går att sälja. Detta gör vi löpande och i det första kvartalet gjorde vi, som det står i rapporten för det första kvartalet, en avsättning till en inkuransreserv motsvarande 3 procent  påverkan på bruttomarginalen.

 

Q: Hur stort lager är egentligen normalt för Fingerprints?

A: Som vi kommunicerade vid kvartalsrapporten för det första kvartalet är det svårt att säga vad som är ett normalt lager för oss. Vi har vuxit extremt snabbt och det har varit en utmaning att leverera de volymer som kunderna har velat ha –  vilket självklart leder till små lager. På sista tiden har det varit tvärtom, med växande och alltför stora lager som följd. I tillägg till detta har vår produktflora vuxit, och som vi nämner i rapporten för det första kvartalet, har vi pågående produktväxlingar vilket också är en drivkraft i sammanhanget. Lager är en del av det arbetande kapitalet (”Working Capital”) och Fingerprints följer nyckeltalet Working Capital/Revenue som vi vill hålla under 10 procent. Det är det inte just nu och vårt eget lager är en uppenbar orsak.

 

Q: Blir det extra stor vinst när ni börjar sälja ut och minska ert eget lager?

A: Nej, minskningen av vårt eget lager påverkar inte vinsten, däremot har detta en positiv påverkan på bolagets kassaflöde eftersom intäkterna då blir relaterad till redan inköpta, lagerförda och betalda produkter.

 

 

 

Publicerat: 2017-04-12

 

Frågor relaterade till fingeravtryckssensorer och säkerhet

 

Q: Hur säkra är Fingerprints fingeravtryckssensorer? I en ny studie påstås det att fingeravtryckssensorer i smartphones enkelt kan hackas med hjälp av konstgjorda fingeravtryck?

A: För Fingerprints har säkerheten högsta prioritet och vi är idag branschledande inom fingeravtryckssensorer. Vi genomför kontinuerligt säkerhetsanalyser av våra lösningar och följer aktuell forskning om biometri.

Metoden som diskuteras i den här studien som har rönt uppmärksamhet handlar om hur en så kallad ”masterprint”, vilket är en delbild av ett syntetiskt eller riktigt finger, med varierande framgång kan användas för att få åtkomst till ett biometriskt system. Analysen är grundad på användningen av minutiapunkter, vilka oftast är få till antalet i sådana små bilder (i smartphones). Man använder också känd information kring hur dessa minutiapunkter beter sig för att skapa ”masterprints”, och man använder också en given matchare som är baserad på minutia.

Fingerprints system använder däremot inte minutia för sådana system, utan är istället baserade på egenutvecklade och mer säkra metoder. Den aktuella analysen är därför inte applicerbar på Fingerprints system. Utöver detta erbjuder Fingerprints även användning av FPC SafeTouch, en funktion som ytterligare förbättrar säkerheten mot attacker med syntetiska (”fake”) fingrar.

Fingerprints tar säkerheten i systemen på största allvar och användning av delbilder och mer än ett finger i systemet är absolut något som ingår i vår vanliga analys. Standardnivån på säkerhet i våra system ligger på 1/100 000 i False Acceptance Rate.

Läs gärna mer om säkerhet och biometrisk autenticering här: (s.5 och framåt)

https://fingerprints-cbqmhmjyrs2rynk.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/11/Fingerprints-Biometric-Technologies-Whitepaper-January-2017-RevB.pdf

 

Publicerat: 2017-04-07

 

Q: Vad är status för förvärvet av Delta ID, och när beräknas det vara klart?

A: Vi har ingen ny information beträffande köpet av Delta ID utan frågan ligger för godkännande av amerikanska myndigheter. Vi räknar med att det blir klart under Q2 men det är som sagt inte vi som styr processen just nu.

 

Publicerat: 2017-04-05

 

Frågor rörande de smarta kort som har demonstrerats:

 

Q: Genereras strömmen i korten genom någon teknik som Fingerprints har utvecklat?

A: Att generera ström på det här sättet via en betalterminal är teknik som andra har utvecklat. Denna specifika teknologi finns i betalkort på marknaden redan idag. Det unika vi demonstrerar här är att vi kan genomföra en autentisering av ett fingeravtryck tack vare vår extremt strömsnåla lösning.

 

Q: Avser Fingerprints att sälja de smarta kort som visas i videofilmerna på marknaden?

A: Fingerprints har inte för avsikt att sälja smarta kort, dessa kort är framtagna för att visa vad som är möjligt och används vid demonstrationer för kunder och partners för att driva kortmarknaden framåt.

 

Publicerat: 2017-04-03

 

Q: Vilka bolag har ni samarbetat med avseende den nya smartcard-lösningen som demonstreras i videon i nyhetsrummet?

A: Detta är vår demo-produkt och vi kommenterar inte vilka vi har samarbetat med avseende detta.

 

Q: Hur kan jag beställa årsredovisningen i tryckt format?

A: Mejla [email protected], ange din postadress och märk mejlet med ”Årsredovisning”. Årsredovisningen är tillgänglig på årsstämman den 20 april och kommer att distribueras så snart de är färdigtryckta.

 

Q: Har Delta ID levererat irislösningen i Samsung S8?

A: Vi kan dessvärre inte kommentera om Deltas iris-lösning används av Samsung. Köpet av Delta ID väntar på godkännande av amerikanska myndigheter och så länge köpet inte är stängt kan vi inte tala för dem, eller tala om för dem vad de ska kommunicera.