F&S från kapitalmarknadsdagen

Publicerat 14 dec 2016

Q: Inkluderar er intäktsprognos för 2017 effekter från eventuella förvärv?
A: Nej.

Q: Varför kommunicerar ni inte mer med era aktieägare?
A: Vi kommunicerar när vi har ny information att delge marknaden, till exempel i samband med kvartalsrapporter, produktlanseringar eller organisatoriska förändringar. Vi försöker också i så stor grad som möjligt möta medias förfrågningar om intervjuer för att på det sättet nå ut med information om marknaden, vår teknik och om bolaget. Sedan Christian Fredrikson tillträdde i augusti har han haft hög tillgänglighet gentemot media. Förutom kontinuerliga intervjuer med nyhetsbyråer som Direkt, Bloomberg och Reuters har han även deltagit i ett stort antal artiklar i svensk affärspress som t.ex. Dagens Industri, Affärsvärlden och Svenska Dagbladet.

När vi kommunicerar så gör vi det utifrån de förutsättningar som råder vid varje givet tillfälle, på ett så korrekt och transparent sätt som möjligt och i linje med existerande regelverk. De senaste nyheterna och uppdateringarna från oss kan du alltid hitta i vårt nyhetsrum.

Q: Varför kommunicerar ni inte mer via Twitter?
A: Twitter används främst för produktmarknadsföring och för att sprida nyheter som publicerats på vår webb. Vi är ett noterat bolag och www.fingerprints.com är vår officiella kanal för kommunikation.

Q: Jag är aktieägare och orolig för min investering i Fingerprint Cards. Jag vill veta mer om framtiden för bolaget och vill prata med ledning och styrelse. Jag har både mejlat och ringt – varför ringer ni inte upp mig?
A: Fingerprint Cards har inte möjlighet att återkomma med personligt svar på alla inkommande frågor. Det är heller inte tillåtet för börsnoterade bolag att tillhandahålla några som helst investeringsråd.

Vi genomför dock regelbundet investerarevent och träffar analytiker i syfte att öka kunskapen om bolaget. Några av dessa är öppna event och tillgängliga för alla. För att få tillgång till analytikerna och deras rapporter behöver man dock normalt sett vara kund hos den bank de arbetar på, men till exempel Redeyes analys av bolaget finns tillgängligt för alla. Besök gärna http://www.redeye.se/bolag/fingerprint-cards för att ta del av Redeyes senaste uppdateringar.

Bolagets utveckling kommuniceras till samtliga aktieägare på kvartalsbasis samt genom pressmeddelanden och nyhetsuppdateringar. I samband med kvartalsrapporterna hålls alltid en telefonkonferens med vd och finanschef där bolagets finanser och framtidsutsikter kommenteras utifrån den senast offentliggjorda informationen. Bolagets finansiella rapporter och dokumentation från olika investerarevent, hittar du på https://corporate.fingerprints.com/finansiell-info/finansiella-rapporter/

Q: Har styrelsen och ledningen dåligt förtroende för den egna aktien?
A: Nej. Förtroendet för aktien är högt. Sju av ledningens totalt åtta medlemmar och fem av styrelsens totalt nio medlemmar äger aktier i bolaget. I tillägg till det så är flertalet medlemmar i ledningsgruppen med i ett optionsprogram som går till inlösen nu i december 2016.

Aktuellt aktie- och optionsinnehav finns på vår företagswebbplats.

Q: Aktien har sjunkit kraftigt det senaste året. Varför kommenterar inte företagsledningen något gällande det?
A: Vi kommenterar aldrig Fingerprint Cards aktie, värdering på börsen eller analytikers estimat.

Q: Förstår ni inte att bristen på kommunikation kring aktien skadar aktieägarnas förtroende för bolaget?
A: Vi är givetvis medvetna om att det finns ett stort intresse både för bolaget, samt för aktiens utveckling. Vi strävar efter att skapa stabilt, långsiktigt värde i bolaget, och fokuserar därför på att göra vårt bästa varje dag för att driva verksamheten framåt. Även om det var en besvikelse att behöva justera prognosen för 2016, så är bolaget fortsatt marknadsledande, har en hög rörelsemarginal och fortsätter att växa.

Vi kommunicerar med marknaden när vi har ny information att delge, typiskt sett i samband med kvartalsrapporter, produktlanseingar eller organisatoriska förändringar.

Q: Kommer någon utdelning att ske under 2017?
A: Det är en fråga för årsstämman 2017, som går av stapeln den 20 april 2017 i Göteborg.

Q: Kommer styrelsen att bytas ut under 2017?
A: I svenska börsbolag är det valberedningen som ska lämna förslag på styrelseordförande och styrelseledamöter. Läs gärna mer om svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen i Fingerprint Cards kommer att presentera sina förslag till styrelseordförande och styrelseledamöter innan årsstämman 2017.