Fem snabba frågor till Christian Fredrikson, vd på Fingerprints

Fem snabba frågor till Christian Fredrikson, vd på Fingerprints. Just nu på affärsresa i Kina

 

Hej Christian vad gör du i Kina?

Jag besöker kunder och samarbetspartners och tar pulsen på marknaden. Det gör jag flera gånger i kvartalet. Det är inspirerande att se hur mycket det händer här och i vår bransch är det viktigt att hela tiden hålla sig nära både kunder och partners.

 

Vad är det senaste när det gäller överlagren i värdekedjan som har påverkat er så kraftigt?

Det är inte bara vi som är påverkade utan i stort sett hela halvledarsektorn har känt av det. Som vi tidigare sagt så räknar vi med att lagren i värdekedjan skall vara normaliserade i slutet av det här kvartalet.

 

Det ser ut som om det har varit färre lanseringar av telefoner med era sensorer så här långt i år. Tappar ni marknadsandelar?

Vi får många frågor om lanseringar just nu. Vi försöker rent generellt att kommunicera alla lanseringar vi får prata om*. De kan därför ge en bra bild över vår kundbas men det är inget bra mått på marknadsandelar eftersom kundernas strategi när det gäller lanseringstidpunkter och hur många varianter man skall lansera varierar. Det kan tex vara så att man döper om en modell bara för en viss operatör eller för ett visst land. Skall det då räknas som en lansering eller inte? Flera av våra kunder har lanserat väsentligt färre varianter i år och då kan statistiken se lite konstig ut.

 

Hur tycker ni att man skall mäta marknadsandelar?

I slutänden är det inte antalet modeller det handlar om utan volymen och vi fokuserar därför på antalet sensorförsedda telefoner och på våra OEM-kunder. Vi är fortsatt marknadsledande och uppskattar fortfarande att våra marknadsandelar är runt 50 procent.

 

En avslutande idrottsfråga; hur känns det?

Som jag sade i samband med årets första kvartalsrapport så har vi vunnit flera viktiga affärer den senaste tiden och det känns bra att veta att vi är konkurrenskraftiga. Samtidigt är det också oerhört stimulerande att arbeta med den affärsutveckling som nu pågår både inom nya segment, som smartcards, och med ny teknik som tex iris-igenkänning via Delta ID.

 

Då undrar jag så klart också vad läget är beträffande uppköpet av Delta ID?

Som vi har sagt förut så förväntar vi oss att stänga förvärvsprocessen under det här kvartalet och det ser jag fram emot. Parallellt med det pågår arbete kring integrationen av verksamheten och det sysselsätter just nu många av oss.

 

*Fingerprints får inte alltid tillåtelse från kunder att offentliggöra att de ingår i deras produkter. (red anm)

Publicerat: 2017-06-02