F&S angående informationsgivning och produktlanseringar

Frågor & Svar – om Fingerprints informationsgivning och produktlanseringar

 

Q: Kommunicerar ni alla lanseringar av produkter med era produkter i?
A: I de fall där slutkunden har godkänt att vi kommunicerar att vi finns med i deras produkt kommunicerar vi alltid i våra egna kanaler att vi finns med. Beroende på hur viktig produktlansering det rör sig om gör vi det antingen genom en nyhetsuppdatering på vår egen webb, eller genom att distribuera ett pressmeddelande. Samtliga nyhetsuppdateringar och pressmeddelanden finner du här: https://corporate.fingerprints.com/nyhetsrum/ 

 

Q: Varför informerar ni inte i förväg om när nya produkter där era sensorer ingår är på väg ut på marknaden?
A: Det är alltid slutkunden, till exempel Huawei, Google eller OPPO för att nämna några exempel på våra kunder, som bestämmer när de kommer att lansera sina produkter samt hur de vill kommunicera i samband med lanseringen.

 

Q: Varför dröjer det så länge innan ni bekräftar att ni finns med i en produkt? Ni kunde ju bara bekräfta det med ett ja eller ett nej?
A: Det är alltid slutkunden som bestämmer när de kommer att lansera sina produkter samt hur de vill kommunicera i samband med lanseringen. I praktiken innebär det att även om en av våra sensorer är integrerad i en viss produkt, så har vi inte alltid tillåtelse av kunden ifråga att bekräfta det.

I de fall vi har möjlighet att bekräfta att vi finns med kommunicerar vi det så snart vi kan i våra egna kanaler. Antingen via ett pressmeddelande eller en nyhetsuppdatering på vår hemsida. Vissa kunder föredrar att först genomföra sina lanseringsevent och först därefter tillåter de sina partners att kommunicera sin medverkan i produkten.

Därför händer det ibland att det blir en fördröjning mellan det att exempelvis en ny telefonmodell lanseras officiellt och att vi kan bekräfta att våra produkter finns med i telefonen.

 

Q: Varför kommenterar inte Fingerprint Cards artiklar i media?
A: Biometribranschens framtida utveckling väcker stort intresse. Massmedias uppdrag är att granska, informera och kommentera samhälle och näringsliv. Precis som övriga större, börsnoterade bolag förekommer Fingerprint Cards ofta i dessa granskningar, analyser och kommentarer.

Vi respekterar massmedias uppdrag och kommenterar därför inte enskilda artiklar. Vi kommenterar inte heller rykten, spekulationer eller aktieanalyser.

Vår målsättning är dock att upprätthålla långsiktiga och goda medierelationer genom att bistå media och externa intressenter med korrekt information om bolaget. Vi strävar också efter att kontinuerligt bidra till större kunskap om biometribranschen genom att sprida vår kunskap.

 

Q: Varför kommenterar ni inte analytikernas senaste uppdateringar och kommentarer?
A: Det är upp till aktiemarknadens aktörer att bedöma och kommentera bolaget och aktien. Fingerprint Cards kommenterar därför inte enskilda analyser eller aktiens prissättning.