Pressmeddelanden

Fingerprint Cards AB: Delårsrapport januari – juni 2018

Kort om kvartalet Försäljningsutvecklingen stabiliserade sig något, med en sekventiell omsättningstillväxt om 35 procent Positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, drivet av ett sekventiellt förbättrat rörelseresultat…

Läs merÖppna/Ladda ner pdf

Fingerprint Cards AB: inbjudan till presentation av resultatet för andra kvartalet 2018

Fingerprint Cards AB (Fingerprints(TM)) bjuder in till telefonkonferens och en webbsänd presentation av resultatet för andra kvartalet 2018, den 19 juli 2018 klockan 09:00 CET. Rapporten kommer att publiceras klockan 07.00 samma dag. Fingerprints…

Läs merÖppna/Ladda ner pdf

Fingerprint Cards AB (publ) vidtar ytterligare kostnadsbesparingsåtgärder och meddelar nedskrivningar

Fingerprints vidtar ytterligare kostnadsbesparingsåtgärder för att stärka konkurrenskraften och möta de utmanande marknadsförutsättningarna inom kapacitiva sensorer för smartphones. Kostnadsbesparingsåtgärderna uppskattas innebära…

Läs merÖppna/Ladda ner pdf

Kommuniké från årsstämman i Fingerprint Cards AB (publ)

Utdelning Årsstämman beslutade att ingen utdelning skall ske. Styrelse Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Urban Fagerstedt, Alexander Kotsinas, Tomas Mikaelsson och Dimitrij Titov. Till nya styrelseledamöter valde årsstämman Johan…

Läs merÖppna/Ladda ner pdf

Fingerprint Cards AB (publ) meddelar förändringar i ledningsgruppen

På grund av personliga skäl kommer Pernilla Lindén inte att tillträda som Fingerprints CFO den 7 juni 2018 såsom tidigare kommunicerat. En rekryteringsprocess av ny CFO har påbörjats. Fingerprints nuvarande koncernredovisningschef Ylva…

Läs merÖppna/Ladda ner pdf

Fingerprint Cards AB (publ): Valberedningen reviderar förslag avseende revisor inför årsstämman 2018

Fingerprint Cards AB informerar att valberedningen reviderar sitt förslag avseende val av revisor inför årsstämman 2018. Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor samt att revisionsbolaget Moore…

Läs merÖppna/Ladda ner pdf

Fingerprint Cards AB (publ): Nasdaq Stockholm finner inte skäl att ifrågasätta den föreslagna styrelsen

Fingerprint Cards AB informerar att Nasdaq Stockholm har prövat frågan om den av valberedningen föreslagna styrelsens sammansättning och dess förenlighet med börsens regelverk. Nasdaq Stockholm finner inte skäl att, i förhållande till de…

Läs merÖppna/Ladda ner pdf

Fingerprint Cards AB (publ): KPMG står inte till förfogande för omval som revisor

Fingerprint Cards AB informerar att bolagets revisor, KPMG, meddelat att man inte står till förfogande för omval vid årsstämman 2018. Valberedningen med biträde av Revisionsutskottet utvärderar för närvarande alternativ, och kommer att…

Läs merÖppna/Ladda ner pdf

Fingerprint Cards AB (publ): Aktiemarknadsnämnden offentliggör uttalande

Fingerprint Cards AB har begärt ett uttalande från Aktiemarknadsnämnden rörande god sed i valberedningssammanhang. Aktiemarknadsnämnden offentliggjorde idag sitt uttalande angående ärendet: http://www.aktiemarknadsnamnden.se/201819 För…

Läs merÖppna/Ladda ner pdf

Fingerprint Cards AB: Delårsrapport januari – mars 2018

Kort om kvartalet Kostnadsbesparingsprogrammet verkställt enligt plan Omstruktureringskostnader om 40,2 Mkr har belastat rörelseresultatet i det första kvartalet 2018 Utvecklingen på den kinesiska smartphonemarknaden var fortsatt svag…

Läs merÖppna/Ladda ner pdf