Pressmeddelanden

Fingerprint Cards: KOMPONENTBRIST OCH PRODUKTIONSSTÖRNINGAR HOS UNDERLEVERANTÖR SAMT NEDSKRIVNINGAR PRESSAR RESULTATET 2009

I delårsrapporten för januari-september 2009 angav Fingerprint Cards AB att en breakeven-punkt skulle kunna uppnås under hösten. På grund av komponentbrist hos Bolagets underleverantör för paketering av Bolagets viktigaste produkt samt maskinhaveri hos samma underleverantör på en för Bolaget unik maskin kommer en breakeven-punkt med största sannolikhet inte kunna uppnås…

Läs mer

Last trading day in the paid subscription shares

Last trading day in the paid subscription shares (BTAs) 6 November The BTAs are expected to be converted into common A and B-shares on or about 13 November

Läs mer (Engelska)

Fingerprint Cards: FINGERPRINT CARDS FÖRETRÄDESEMISSION ÖVERTECKNAD

• Fingerprint Cards AB (publ) (”Fingerprint Cards”) tillförs 49,6 Mkr, före emissions- och garantikostnader • Antalet utestående aktier kommer att öka till 39 669 586 från 19 834 793, fördelat på 1 200 000 aktier av serie A och 38 469 586 aktier av serie B Nyemissionen tecknades till 173…

Läs mer

Fingerprint Cards: FINGERPRINT CARDS FÅR NY A-AKTIEÄGARE

Som framgått av gårdagens flagggningsmeddelande från Transferator AB, som är listat på Aktietorget, har Transferator AB förvärvat 600.000 A-aktier i Fingerprint Cards AB. Dessa aktier motsvarar idag innan den pågående nyemissionen registrerats 23,7% av rösterna och 3,0% av kapitalet. För ytterligare information kontaktas: Johan Carlström VD Fingerprint Cards AB 031-607820,…

Läs mer

Fingerprint Cards: FINGERPRINT CARDS FÅR ORDER FRÅN KINA VÄRD 8 MKR

Fingerprint Cards återförsäljare i Kina, Hardware & Software Technologies Co. Ltd (HST), har lagt ytterligare en order värd drygt 8 Mkr. Ordern avser Bolagets senaste design av fingerprintsensor, FPC1011F. Leveranser är planerade för fjärde kvartalet 2009. För ytterligare information kontaktas: Johan Carlström VD Fingerprint Cards AB 031-607820, [email protected] Fingerprint Cards…

Läs mer

Fingerprint Cards: FINGERPRINT CARDS BILDAR “ADVISORY BOARD” SOM RESURS I SATSNINGEN INOM MOBILTELEFONI

Som ett led i strategin att bredda Bolagets verksamhet till att omfatta nya marknadssegment och med ett speciellt fokus på mobiltelefonbranschen, bildar Fingerprint Cards ett “Advisory Board” som en strategisk resurs för Bolagets ledningsgrupp och styrelse. Medlemmarna är: Mats Lindoff, tidigare CTO på Sony Ericsson Jörgen Lantto, CTO på ST-Ericsson,…

Läs mer

Fingerprint Cards: INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I FINGERPRINT CARDS FÖRETRÄDESEMISSION

• Fingerprint Cards AB (publ) (”Fingerprint Cards”) prospekt avseende företrädesemission 2009 är härmed offentliggjord • Fingerprint Cards genomför garanterad företrädesemission som tillför bolaget 49,6 Mkr, före emissions- och garantikostnader • Emissionen är till 100 procent garanterad genom teckningsförbindelser, avtal om teckning och emissionsgaranti Villkor i sammandrag Företrädesrätt: En (1) gammal…

Läs mer

Fingerprint Cards: FINGERPRINT CARDS GENOMFÖR GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION

• Styrelsen i Fingerprint Cards AB (publ) (”Fingerprint Cards” eller ”Bolaget”) har den 14 september 2009, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 juni 2009, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 49,6 Mkr före garanti- och emissionskostnader. • Emissionsbeslutet innebär att aktieägarna inbjuds att…

Läs mer

Fingerprint Cards: FINGERPRINT CARDS UTSER PONTUS JÄGEMALM TILL NY TEKNIKCHEF SAMT MEDLEM AV LEDNINGSGRUPPEN.

Fingerprint Cards har idag utsett Pontus Jägemalm till ny Teknikchef samt medlem av ledningsgruppen. Pontus tillträder sin nya tjänst som Teknikchef måndagen den 7:e September. De senaste tre åren har Pontus arbetat i en projektledande ställning på Fingerprint Cards och har senast varit ansvarig för den mycket framgångsrika utvecklingen av,…

Läs mer

Fingerprint Cards: FINGERPRINT CARDS FÅR INITIAL ORDER FRÅN SYDKOREA FÖR EN LÖSNING MED SMARTA KORT

Fingerprint Cards distributör i Sydkorea, Camos Tech Co., Ltd. (CamosTech) har lagt en order värd drygt 0,5 Mkr för produktion av en pilotserie av smarta kort med integrerad fingeravtrycksteknologi. Ordern avser kiselskivor med innehållande Bolagets fingeravtryckssensor FPC1011. Leveranser är planerade till tredje kvartalet, 2009. Ordern avser en pilotserie med fler…

Läs mer