Pressmeddelanden

Fingerprint Cards: FINGERPRINT CARDS VINNER TILLÄGGSORDER I KINA VÄRD DRYGT 9 MKR

Fingerprint Cards (FPC) har vunnit ytterligare en order på drygt 9 Mkr från FPC:s distributör i Kina, Hardware & Software Technologies Co. Ltd (HST). Ordern avser FPC:s marknadsledande areasensor FPC1011F, som primärt kommer att användas i personliga identifieringsenheter för bankanställda men även för privata enheter för bankernas viktigaste kunder. Leveranser…

Läs mer

Fingerprint Cards: FINGERPRINT CARDS (FPC) LANSERAR VÄRLDENS MINSTA OCH MEST STRÖMSNÅLA FINGERAVTRYCKSSENSOR OPTIMERAD FÖR MOBILER.

Fingerprint Cards lanserar idag världens minsta och mest strömsnåla fingeravtryckssensor optimerad för mobiler. Linjesensorn med beteckningen FPC1080A är extremt liten, har unikt låg strömförbrukning och världsledande bildkvalitet med 508 dpi upplösning. I kombination med FPC:s erkänt höga kvalitet och enkelhet att integrera, är FPC1080A den ideala sensorn för högvolymapplikationer som…

Läs mer

Fingerprint Cards: INFORMATION ANGÅENDE INCITAMENTSPROGRAM I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL)

Bolagsstämman beslöt den 9 november 2010 om en riktad emission av högst 958 000 teckningsoptioner samt beslöt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera. Anmälningsperioden för de förvärvsberättigade löpte från och med den 26 oktober 2010 till och med den 10 november 2010 och erbjudandet till de anställda omfattade…

Läs mer

Fingerprint Cards: KOMMUNIKÉ FRÅN FINGERPRINT CARD AB:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 9 NOVEMBER 2010

Extra bolagsstämma i Fingerprint Cards AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat om en riktad emission av teckningsoptioner samt beslutat att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner med mera. A. Emission av teckningsoptioner Extra bolagsstämma i Bolaget har beslutat att Bolaget ska emittera högst 958 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse…

Läs mer

Fingerprint Cards: STYRELSEN FÖR FINGERPRINT CARDS AB (PUBL) FÖRESLÅR BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER OCH GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER MED MERA SAMT HAR BESLUTAT OM MAKULERING AV DEL AV UTESTÅENDE TECKNINGSOPTIONER 2010/2012

A. Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner Styrelsen föreslår extra bolagsstämman att Fingerprint Cards AB (publ) (”Bolaget”) ska emittera högst 958 000 teckningsoptioner på huvudsakligen följande villkor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Fingerprint Security System Databärare AB, org. nr 556239-5938 (”Dotterbolaget”), ett…

Läs mer

Fingerprint Cards: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL)

Aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 9 november 2010, kl. 18:00 på Scandic Park Hotel, Karlavägen 43, Stockholm. Anmälan Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman ska dels senast den 2 november 2010 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,…

Läs mer

Fingerprint Cards: FINGERPRINT CARDS ERHÅLLER NY ORDER FRÅN KINA VÄRD 8,3 MKR

Fingerprint Cards AB (FPC) har erhållit en ny order från distributören i Kina, Hardware & Software Technologies Co. Ltd (HST). Ordern avser fingerprintsensor, FPC1011F och uppgår till 8,3 Mkr. Även denna order kommer primärt att användas i personliga identifieringsenheter för bankärenden via internet. Leveranser är planerade att ske under fjärde…

Läs mer

FPC nominated to Deloitte Sweden Technology Fast 50

Fingerprint Cards (FPC) has been selected as one of the nominees to the Deloitte Sweden Technology Fast 50, an independent ranking of the 50 fastest growing technology companies in Sweden. The ranking includes public as well as private companies and includes all types of technologies, from  internet, computers science and…

Läs mer (Engelska)

Fingerprint Cards: FINGERPRINT CARDS AB (FPC) ANSTÄLLER ANDERS BLOM SOM VICE PRESIDENT BUSINESS DEVELOPMENT, MEDLEM I LEDNINGSGRUPPEN OCH KOMMERSIELLT ANSVARIG FÖR DEN PÅGÅENDE LINJESENSORSATSNINGEN.

Anders kommer närmast från STEricsson där han varit Director Business Development sedan 2007. Anders som har gått systemvetenskaplig linje vid Lunds Universitet, har en lång och gedigen erfarenhet inom IT och Telekom där han arbetat med försäljning, affärsutveckling och marknadsföring på företag som TAT (The Astonishing Tribe), Teleca/AU-System, Appium och…

Läs mer

Release of firmware Rev 3B for FPC2020 biometric processor

Fingerprint Cards continuously improves its products and is releasing a new firmware for the FPC2020 Biometric Processor. New functionality has been added to the new ‘FPC2020 Firmware Rev 3B’: • Support for a notepad area in external flash. This is useful for storing unique information about a unit or information…

Läs mer (Engelska)