Pressmeddelanden

Fingerprint Cards AB meddelar förändringar i ledningsgruppen

Pernilla Lindén har utsetts till Chief Financial Officer (CFO) och tillträder den 7 juni 2018. Hassan Tabrizi lämnar rollen som tillförordnad CFO och sin plats i Fingerprints ledningsgrupp den 6 juni 2018. Jan Johannesson lämnar rollen…

Läs merÖppna/Ladda ner pdf

Fingerprint Cards AB: Bokslutskommuniké januari – december 2017

Kostnadsanpassning och omfokusering Förändrade marknadsförutsättningar för kapacitiva fingeravtryckssensorer till smartphones Åtgärdsprogram initierat för att förbättra lönsamheten FoU-resurser styrs än mer om till nya…

Läs merÖppna/Ladda ner pdf

Fingerprints förutser lägre resultat än väntat för det fjärde kvartalet 2017

Fingerprint Cards AB (Fingerprints(TM)) förutser att resultatet för det fjärde kvartalet 2017 kommer att bli lägre än marknadens förväntningar, och bedömer att försäljningen minskar med 62 % jämfört med samma kvartal föregående år…

Läs merÖppna/Ladda ner pdf

Fingerprint Cards AB noterar media- och marknadsspekulation

Fingerprints noterar morgonens media och marknadsspekulation avseende förberedande av ett eventuellt offentligt uppköpserbjudande avseende bolagets aktier. I enlighet med bolagets policy kommenterar Fingerprints inte rykten, spekulationer eller…

Läs merÖppna/Ladda ner pdf

Michael Hallén lämnar Fingerprint Cards styrelse

Pressmeddelande8 november 2017 Styrelseledamot Michael Hallén har tillkännagivit att han per idag, på egen begäran, avgår från Fingerprint Cards styrelse, efter att ha meddelat styrelsens ordförande Jan Wäreby enligt gällande…

Läs merÖppna/Ladda ner pdf

Fingerprint Cards AB: Delårsrapport januari-september 2017

Pressmeddelande26 oktober 2017 Fingerprint Cards AB: Delårsrapport januari-september 2017 Ledande position på en utmanande smartphonemarknad och positiv utveckling inom smarta kort Utmanande smartphonemarknad och försvagad bruttomarginal…

Läs merÖppna/Ladda ner pdf

Fingerprint Cards kommunicerar intäktsintervall för årets tredje kvartal

Pressmeddelande18 september 2017 Fingerprint Cards kommunicerar intäktsintervall för årets tredje kvartal Fingerprint Cards AB (FingerprintsTM) kommunicerar idag ett intäktsintervall för det tredje kvartalet. Intäkterna beräknas hamna i…

Läs merÖppna/Ladda ner pdf

Fingerprint Cards AB: Delårsrapport april-juni 2017

Pressmeddelande21 juli 2017 Fingerprint Cards AB: Delårsrapport april-juni 2017 Andra kvartalet 2017:  ·         Intäkterna uppgick till 823,4 Mkr (1 666,1), en minskning med 51 %…

Läs merÖppna/Ladda ner pdf

Fingerprint Cards, minskning av antalet aktier

I enlighet med beslutet på årsstämman 2017 har makulering av aktier samt fondemission skett under maj 2017. Fingerprint Cards (FingerprintsTM) registrerade aktiekapital har ej förändrats men antalet aktier har minskat. Minskningen av…

Läs merÖppna/Ladda ner pdf