Fingerprint Cards AB är ett svenskt börsnoterat högteknologiskt företag som är verksamt globalt. Verksamheten baseras på biometriska systemlösningar för massmarknadstillämpning som utgår från det unika fingeravtrycket.

Bolaget erbjuder en kombination av högförädlad hård- och mjukvara som skapar marknadsdifferentieringsmöjligheter för kunden och hög grad av användarvänlighet och integritetsskydd för slutanvändaren.

Fingerprint Cards driver de väsentliga delarna av värdekedjan i egen regi: teknisk utveckling samt global marknadsföring och försäljning. Hårdvaruproduktion sker externt. Huvudsakliga marknader är smartphone/tablet och andra vertikala marknader där bolagets produkter kan integreras.

Våra produkter

www.fpc.com

Hållbar framtid

Miljö & hållbarhet

Vision

En enkel beröring identifierar dig på vilken enhet som helst.

Affärsidé, vision & strategier