Hållbarhetsåtaganden

Förenta Nationernas (FN) Global Compact

Fingerprints anslöt sig till FN:s Global Compact under 2016, och arbetar med dess tio principer inom mänskliga- och arbetsmässiga rättigheter, miljö och anti-korruption. Fingerprints upprättade 2017 sin första rapport inom ramen för Communication on Progress till FN där bolaget beskriver hållbarhetsarbetet för 2016 som en del av åtagandet till FN:s Global Compact.

Fingerprints har även påbörjat arbetet med att identifiera hur bolagets värdekedja kan stödja FN:s Globala mål för hållbar utveckling, ett arbete som kommer att fortgå och formaliseras ytterligare.

För mer information om FN:s Global Compact, besök gärna: https://www.unglobalcompact.org/

Electronic Industry Citizenship Coalition

Fingerprints blev 2017 som första biometribolag medlem i The Electronic Industry Citizenship Coalition (“The EICC”) i egenskap av Affiliate Member. Fingerprints stödjer EICC:s uppförandekod och det arbete EICC driver inom hållbarhet. Fingerprints ber alla direkta leverantörer att skriva under EICC:s uppförandekod innan de ansluts till leverantörsbasen.

Fingerprints ser EICC som en viktig organisation eftersom deras arbete med gemensamma hållbarhetsutmaningar för företag som arbetar i eller med elektronikindustrin bidrar till samarbete och ökad kunskap. Många av Fingerprints kunder och leverantörer är redan medlemmar i EICC. Som medlem av EICC har Fingerprints påbörjat en process för att implementera EICC:s Validated Assessment Process (“VAP”).

För mer information om EICC, besök gärna: http://www.eiccoalition.org/