Hållbarhetsmål

1) Medarbetare definieras som samtliga anställda och de konsulter som har ett konsultuppdrag hos Fingerprints
som fyller 50 procent eller mer av deras totala arbetstid.
2) Direktmaterial definieras som allt material som ingår i den produkt som Fingerprints levererar till sina kunder.
3) Materialutnyttjande avser Wafers.
4) Anställd definieras som alla personer med ett direkt och gällande anställningskontrakt med Fingerprints.
5) Uppgifter om sjukfrånvaro omfattar endast anställda i Sverige.
6) Benchmark data är producerat av Netsurvey.