Unik produktportfölj

Fingerprints erbjuder en stark produktportfölj med biometriska systemlösningar, som bidrar till en enklare och säkrare vardag för sina användare. Merparten av Fingerprints intäkter genereras i dagsläget från försäljning av bolagets biometriska systemlösning baserad på fingeravtrycksverifiering.

Utöver smartphones, som för närvarande är det största användningsområdet för bolagets produkter, lämpar sig även Fingerprints lösningar för produktsegment som smarta kort, fordon och diverse internetuppkopplade enheter.

Portföljen består av över 20 olika produkter. Fingerprints biometriska systemlösningar är omgärdade av ett omfattande patentskydd. Vi strävar ständigt efter att ha en balanserad och snabbt växande patentportfölj som spänner från algoritmer, biometrisk bildhantering till sensorer och förpackningsteknik för hårdvara.

Biometrisk systemutveckling i fyra dimensioner

Fingerprints utveckling av fingeravtryckssensorer sker integrerat inom fyra fokusområden: utveckling av algoritm, mjukvaruutveckling, hårdvaruutveckling av biometrisk sensor, samt paketering.

Algoritmen – avläsning av det unika biometriska mönstret

Algoritmen är mjukvaran som optimerar bildkvaliteten och utför bildbehandlingen som hittar informationen i de bilder av – i fingeravtryckssensorns fall – fingeravtrycket som kommer från chipet. Det sker en ständig utveckling för att höja informationsutnyttjandet för allt mindre chip i allt fler paketeringsmöjligheter, det vill säga sensorns placering och inbyggnadslösning under olika material. Med egen algoritmkompetens möjliggör vi samarbeten med kunden och möter på så sätt dennes krav på biometrisk utveckling.

Mjukvaruutveckling för bättre slutanvändarupplevelse

Mjukvaruutvecklingen är inriktad på Fingerprints biometriska systemlösning i till exempel en smartphone. Utvecklingen hanterar sensorns kommunikation med mobilplattformen för verifiering i en säker plattform och tillför ytterligare mervärde i slutanvändarfunktioner.

Utveckling av fingeravtryckssensorer – navet

Hårdvaruutveckling av fingeravtryckssensorer är inriktad på funktionalitet och designlösningar i utformningen av sensorn. För fingeravtryckssensorer innebär det chipets ytstorlek och tjocklek, strömförbrukning samt förmåga att läsa ut bilder genom olika typer av material.

Paketering – den fysiska integrationen
Paketeringen är inriktad på sensorns integration med andra material, men också hela systemlösningar med processor för plug-and-play-funktionalitet. Färdiga systemlösningar av denna typ utvecklas framförallt för applikationer i andra lösningar än smartphones och smartcards.

Fingerprints har tre affärsenheter, så kallade Business Lines, för att säkerställa fokus på marknaderna för ”Mobile” (smartphones och tablets), ”Smartcards” (kort, framförallt betalkort) och ”Automotive and Embedded” (fordonsindustri, internetuppkopplade enheter, etc).

Mobile

Produktportföljen inom smartphones/tablets-segmentet är mångsidig och bred med lösningar för alla prisnivåer, från lågpris till premium. Lösningar för lågprisnivån är i hög grad standardiserade, till skillnad från premiumsegmenten som i regel levereras med högre specialanpassning och unika systemlösningar. Fingeravtryckssensorerna kan levereras i en mängd olika storlekar och med olika ytskikt för enkel integration i slutprodukten. Mångfalden i utformningar ger flexibilitet som underlättar placeringen av sensorn i produktdesignen. För smartphones finns möjlighet att placera sensorn på framsidan, baksidan eller på sidan av enheten med färganpassat ytskikt eller anpassad för placering under glas eller keramiskt ytskikt. I merparten av våra kundleveranser sker en anpassning av både hård- och mjukvara. Fingerprints har en dedikerad avdelning som bistår slutkunden, t ex tillverkare av smartphones, att anpassa lösningen. Detta gör det möjligt att ta fram differentierande funktioner.

Smartcards

Fingerprints lanserade under 2017 sensormodulen T-Shape™, som är optimerad för integrering i smarta kort enligt aktuell branschstandard, och passar i befintliga tillverkningsprocesser för effektiv massproduktion. Den är utformad för att uppfylla ISO-kraven på smarta kort, och fungerar för såväl kontakt som kontaktlösa kort. T-Shape™ är den mest strömsnåla modulen på marknaden och uppvisar mycket goda egenskaper i samband med kontaktlös strömupptagning, vilket är ett grundläggande kriterium för ett fungerande biometriskt kontaktlöst kort.

Automotive & embedded

Automotive & Embedded inkluderar lösningar för internetuppkopplade enheter (IoT) och för fordonsindustrin. Exempel på applikationer är dörrlås, passersystem, hemelektronik, smarta klockor och funktioner i bilens instrumentbräda. Lösningar för fordon, baserat på FPC-BM (plug and playmodul) eller ActiveIRIS, Fingerprints teknik för irisigenkänning, kan appliceras på flera ställen, som dörr, nyckel, ratt, instrumentbrädan eller integrerat i backspegeln. I januari 2018 etablerade Fingerprints ett exklusivt samarbetsavtal med Gentex, en ledande teknikleverantör till fordonsindustrin,
för att tillsammans utveckla biometriska system som kan autentisera föraren med hjälp av irisskanning. När förarens rättighet att använda fordonet verifierats, kan bilen startas och kupén  anpassas automatiskt, till exempel speglar, rattinställning, sätesposition och navigeringssystem.

TOUCHLESS – VÄGEN TILL SÄKRA BIOMETRISKA MULTIMODALA LÖSNINGAR

Fingerprints är den ledande, och för närvarande den enda leverantören som erbjuder fingeravtryckssensorer och irisigenkänning i en multimodal lösning för smartphones. Vår kundbas finns idag framförallt i Indien, Japan och USA. Förutom appliceringen av teknologin i smartphones ser vi en stor potential i en rad andra identifieringsområden. Fingerprints lösningar som kombinerar
fingeratrycksigenkänning med irisigenkänning skapar dubbla autentiseringssystem som ger högre säkerhet och ökad bekvämlighet för användaren.

Faktorerna som driver marknaden framåt idag är många, och teknologin tillämpas i situationer där touchless helt enkelt passar bättre. Det kan handla om lösningar i fordon, säkra in- och utpasseringssystem, eller andra områden med särskilt höga säkerhetskrav. För våra konsumenter innebär irisidentifieringsteknologin snabbhet, användarvänlighet och hög säkerhet. För våra kunder (OEM:s, mobiltelefontillverkare) är lösningen kostnadseffektiv och enkel att integrera. Under 2017 expanderade Fingerprints inom detta område och lanserade multimodala lösningar
som inkluderar irisigenkänningsteknologi. Som meddelades i mars 2018, utökar Fingerprints nu också portföljen inom touchless genom att utveckla en lösning för ansiktsigenkänning. Lösningen
utvecklas initialt för smartphones, men den kommer också att kunna erbjudas till kunder inom andra områden.

In-Display – en teknik under utveckling

En allt större del av Fingerprints FoU-resurser har omfördelats från kapacitiva sensorer i mobiler till andra teknologier, varav en är In-Display-sensorteknologi. Fingerprints utvecklar en ultraljudsbaserad In-Display-teknologi för fingeravtrycksigenkänning, med syftet att möjliggöra att fingeravtryck kan avläsas var som helst på en skärm på en smartphone eller annan enhet.
Därmed försvinner behovet av en fysisk knapp. Detta står även i kontrast till andra In-Display-sensorteknologier där fingeravtryck endast kan avläsas i ett litet dedikerat område på skärmen. Vi ser många potentiella applikationsområden, men vårt primära fokus är användningen i avancerade smartphones. Fingerprints förväntar sig att samverka med nyckelkunder under den första halvan av 2018 för att vidareutveckla teknologin och sedan föra ut den på massmarknaden.

Fakta – ActiveIRis

BEKVÄM AUTENTISERING OCH IDENTIFIERING

  • Världens första teknologi inom irisigenkänning med en produktion redo för massmarknaden
  • Kombination av avancerad mjukvara för irisigenkänning med enkel, billig och lättintegrerad hårdvara som möjliggör användningen i mobila enheter
  • När användaren slår på iris-systemet, skannas båda ögonens iris på mindre än 150 millisekunder och jämförs sedan med de lagrade mallarna för att verifiera användaren.