Högförädlad biometrisk systemlösning

FPC erbjuder en patenterad grundläggande biometrisk systemlösning baserad på fingeravtrycksverifiering. Mervärde skapas genom mjukvarulösningar som kompenserar minskande sensoryta och som tillför användarvänliga funktioner.

Tillämpningsmöjligheterna är många:

 • Smartcards (framför allt betal/kreditkort men även bland annat ID-, passer- och kollektivtrafikkort)
 • Fordonsbranschen
 • Fysisk access – låsindustrin
 • Vårdsektorn – fysisk access till medicinskåp, avdelning etc., inloggning i journalsystem etc.
 • Bank och finans – inloggning, registrering vid transfereringar etc.
 • Offentliga sektorn – visum etc.
 • Inloggningsenheter – passerkort för fysisk och logisk access, integration i USB, etc.
 • Internet of Things –nätverk av fysiska objekt/enheter med nätverksanslutning, till exempel wearables.

FPC baserar sin biometri på det unika fingeravtrycket. Risken för verifiering av ett felaktigt fingeravtryck är generellt 1 på 50 000, att jämföra med chansen att lyckas slå in rätt fyrsiffrig pinkod som är 1 på 10 000.
FPC utvecklar en biometrisk systemlösning som består av såväl hårdvara, algoritm för bildinläsning och verifiering som mjukvara för kommunikation och användarvänliga funktioner.

sida18

Högteknologi i mikroskala

En del av FPCs kärnteknologi är ASIC-processorn (Application Specific Integrated Circuit), en integrerad krets i form av ett kiselchip med den specifika funktionen att mäta ett fingeravtryck. På kiselchipets ovansida finns en avancerad och unik matris med bildpunkter med mycket god bildfångstegenskap med hög kontrast och upplösning. Sensorn är av kapacitiv typ som inte bara känner av ytan på fingret utan även mäter det tredimensionellt i djupled. Det försvårar och förhindrar manipulation, till exempel genom att använda en tvådimensionell optisk bild av ett fingeravtryck.

Sofistikerad algoritm

En annan del av FPCs kärnteknologi är algoritmsystemet, som optimerar bilden från sensorn och utför bildbehandlingen för att hitta den unika informationen i varje fingeravtryck. Algoritmsystemen vidareutvecklas för att kompensera för den allt mindre sensorytan, både för registrering och verifiering av fingeravtryck. Algoritmsystemet vidareutvecklas också för att ställa lägre krav på processorkraft, vilket även leder till mycket låg strömförbrukning, och minne, samt att minimera tiden från att fingret läggs på tills att systemet ger acceptans.
Säkerheten vid FPCs verifieringsfunktion är mycket hög då graden falsk acceptans eller felaktiga avvisningar är mycket låg (se under graf för definitioner).

Mjukvara som ökar användarvänligheten …

Utöver säker fingeravtrycksinläsning har FPC tillfört ett flertal mjukvarustyrda funktioner som ökar slutanvändarupplevelsen vilket även skapar differentieringsmöjligheter för smartphonetillverkaren.

 • Ett tryck med ditt finger, räcker för att både väcka och låsa upp till exempel en smartphone.
 • Verifiering av levande finger, hindrar registrering med falska fingeravtryck. Identifierar så kallade spoofs, även kallat fake fingers, d.v.s. försök till id- kapning.
 • Styrning av andra funktioner, till exempel scrolla bilder/sidor eller justera volymen.
 • 360 graders vinkel, oberoende av fingrets vinkel på sensorn och kan det avläsas.

… och integrationen

FPC erbjuder också kundanpassad mjukvara för kommunikation med operativsystemet i den enhet där den biometriska systemlösningen ingår.
Väl fungerande länk i ekosystemet FPC säkerställer att gränssnittet för verifieringsdata och kommunikation är överensstämmande med systemstandarder för säkra betalningar. FPCs biometriska systemlösning är godkänd för Android 6.0 inklusive Android Pay, Paypal samt Alipay.

Bred produktportfölj

FPC erbjuder en stor bredd av fingeravtryckssensorer vilket underlättar placeringen av själva sensorn i annan elektronik. För smartphones finns möjlighet att placera dem på fronten, baksidan, på sidan men även under glas. Mindre snensormodeller passar för wearables och tunnare för smartcards.

Differentieringsmöjligheter för smartphone och tablets

FPC erbjuder en bred portfölj av fingeravtryckssensorsystem. Utöver god bildkvalitet, låg strömförbrukning, robusthet – tål över 10 miljoner fingertryck – samt säker algoritm erbjuder FPC smartphone/tablettillverkare möjligheter till differentiering genom en bred produktportfölj och möjligheter till mjukvaruutveckling för unika egenskaper i funktioner för slutanvändaren. Bolaget kan möta smartphone/tablet-tillverkarnas krav och önskemål som utgår från hårdvarukrav – placeringen av sensorn – på framsidan, sidan eller baksidan och mjukvarukrav – anpassning av systemen till respektive mobilplattform.

Inbyggda systemlösningar med bred applikationspotential

FPCs biometriska systemlösning lämpar sig också mycket väl för andra applikationer. Bolaget erbjuder framför allt färdigpaketerade systemlösningar, plug and play-moduler, som är enkla att applicera utan specialanpassning och som därmed kortar tiden till marknadslansering för kunden.
FPC-BM – biometrisk modul med sensor och processor/minne för intern lagring av identiteter.
FPC-BEP – biometrisk mjukvaruplattform för enkel integration och uppkoppling som kortar tiden till lansering för kunden.
Modulerna kan också förses med drivrutiner för konfiguration och integration till externa datorenheter.

Pilotkit för testning

För att underlätta kundernas utvärdering och möjlighet till egen framtagning av prototyper/pilotserie säljs utvecklings- och pilotkit, kallat Devkit, med FPCs komponenter.

Levereras i olika förädlingsgrad

Wafer + mjukvara För smartphones, tablet och laptop levereras sensorerna i de flesta fall som en wafer, där chipen sitter obrutna i en skiva. De levereras till modulleverantörer som svarar för modularisering, dvs tillverkning av kundanpassade sensormoduler till slutkund/OEM. Algoritm och mjukvara levereras direkt till smartphonetillverkaren och integreras tillsammans med övrig mjukvara i smartphone med hjälp av FPCs kundsupportingenjörer.
Chip + LGA + mjukvara Sensorn paketerad med kontakt och signalbearbetning. FPC erbjuder också designanpassad beläggning för vald färg och form. Algoritm och mjukvara skickas separat direkt till kunden. (se ovan)
Biometrisk modul Komplett biometrisystem för enklaste integration i andra produkter bestående av sensor ihopkopplad med processor och medföljande mjukvaror, vanligast vid inbyggnation i andra produkter.

Stark patentportfölj i global skala

FPC bedriver ett proaktivt patentskyddsarbete i nära anslutning till produktutvecklingen. Patenteringen avser skydd av hela systemlösningen inklusive algoritm. FPC har ett gott patentskydd med över 100 patent registrerade. Patent registreras på ett antal nyckelmarknader; USA samt viktiga länder i Europa och Asien. Det starka skyddet underlättar för FPCs kunder att kunna lansera sina produkter med en biometrisk systemlösning från FPC på alla större marknader globalt utan risk för patentintrång.