Unik produktportfölj

Fingerprints erbjuder en stark produktportfölj med biometriska systemlösningar, som utöver smartphones även lämpar sig för produkt­ segment som smartcards, PC, internetuppkopplade enheter samt nyckel­ färdiga moduler. Portföljen består av över 20 olika produkter.

Fingerprints erbjuder en biometrisk systemlösning baserad på fingeravtrycksverifiering, som är omgärdad av ett omfattande patentskydd.

TYDLIGA SÄLJARGUMENT

Fingerprints starka marknadsställning bygger på en bred produktportfölj av kompletta biometriska systemlösningar med hög kvalitet och innovationsgrad samt bolagets produkt­ anpassnings­ och leveransförmåga. Säljargumenten för hårdvaruprestandan är god bildkvalitet, låg strömförbrukning, robusthet (tål över 10 miljoner fingertryck) och flexibel produkt­ design. Säljargumenten för mjukvaruprestandan är en säker algoritm och mjukvarumässiga integrationsmöjligheter som ger möjligheter till differentiering med unika funktioner för slutanvändaren.
Bolagets starka patentportfölj i kombination med dess svenska hemvist bidrar också till ett högt förtroende och avsättningsmöjligheter globalt för OEM­aktörer. (Original Equipment Manufacturer, företag som tillverkar den slutliga produkten)

FLEXIBEL PRODUKTDESIGN

Fingeravtryckssensorerna kan levereras i en mängd storlekar samt med olika ytskikt för enkel och industriell applicering i slutprodukten. Mångfalden i utformningar ger flexibilitet som underlättar placeringen av själva sensorn i produktdesignen.
Utformningarna bygger på placering och typ av ytskikt. För t ex smartphones finns möjlighet att placera dem på fram­ sidan, baksidan eller på sidan med färganpassat ytskikt eller anpassad för placering under glas eller keramiskt ytskikt.

KUNDUNIKA ANPASSNINGAR

I merparten av leveranser av fingeravtryckssensorer till kunder sker en anpassning av både hård­ och mjukvara. Fingerprints har en dedikerad avdelning som bistår slutkunden, t ex tillverkare av smartphones, med att anpassa lösningen. Detta förädlingssteg möjliggör för slutkunden att ta fram differentie­ rande funktioner.

VERKTYG FÖR UTVECKLING, PRODUKTION OCH TEST

Kunder erbjuds utvecklingsverktyg för mjukvaruutveckling och produktion. För att underlätta deras utvärdering och möjlighet till egen framtagning av prototyper/pilotserie säljs utvecklings­ och pilotkit, kallat Devkit, med Fingerprints komponenter.

SMARTPHONES

Produktportföljen inom smartphones/tablets­segmentet är mångsidig och bred med lösningar för alla prisnivåer, från lågpris till premium. Lösningar för lågprisnivån är i hög grad standardiserade, till skillnad från premiumsegmenten som i regel levereras med högre specialanpassning och unika systemlösningar.

 

SMARTCARDLÖSNINGAR

Fingerprints erbjuder FPC1300­serien av touch sensorer specifikt designade för att integreras i smartcards som har höga krav på tunnhet och låg strömförbrukning. Lösningarna fungerar för såväl kontakt som kontaktlösa kort.

 

INTERNETUPPKOPPLADE ENHETER

Exempel på applikationer är passersystem, industri­ och medicinteknik samt vardagsteknik i hemmet.

 

 

 

 

FORDON

Lösningar för fordon, baserat på FPC­BM (plug and playmodul) kan appliceras på flera ställen, som dörr, nyckel, instrumentbädan. Funktionerna är flera – access, personliga inställningar såsom förarposition, infotainment eller användare för körjournal, hyra, koppling till försäkring, etc.

 

 

 

 

PC

Fingerprints fingeravtryckssensorer är även tillgängliga för PC. En egenutvecklad mjukvara säkerställer krypterade kommunikation från fingeravtryckssensor till datorns CPU­kärna. Inledningsvis är det PC med Intel­baserade processorfamiljer som använder sig av Microsofts operativsystem Windows 10, men här kommer fler lösningar för andra konfigurationer.

 

 

 

DET PERFEKTA SÄTTET ATT IDENTIFIERA

Biometri är på många sätt det perfekta sättet att identi­ fiera och autentisera en människa. Biometriska sensorer kan göras mycket säkra och ändå snabba och enkla att använda – och biometrin följer alltid med användaren, den glöms aldrig eller lämnas kvar hemma. Det finns flera olika biometriska metoder, eller modaliteter, bland annat ansiktsigenkänning, iris, röst, venmönster och fingeravtryck.
Fingeravtrycket har ett erkänt antal fördelar och har därför tagit ledningen när det gäller att driva konsumenternas användning och acceptans av biometri i t ex mobila enheter som smartphones. Fingeravtrycksidentifiering förlitar sig på det unika mönstret av åsar och dalar på fingertoppens hud, ett mönster som normalt förblir oföränderligt under hela livet för en person. Fingeravtrycksmönstret kan läsas med hjälp av olika teknologier såsom optisk, kapacitiv eller med hjälp
av ultraljud.

FORTSATT UTVECKLING I KAPACITIV TEKNIK

Den aktiva kapacitiva tekniken som Fingerprints tillämpar har visat sig vara mest tillförlitlig och kostnadseffektiv för mass­ marknadsapplikationer. Tack vare liten storlek, låg strömför­ brukning och en hög grad av flexibilitet i integration, kan aktiva kapacitiva sensorer också lätt appliceras i andra produkter, det kan vara PC, smartcards eller internetuppkopplade enheter, som samtliga är volymprodukter.
Den kapacitiva teknologin utvecklas fortlöpande.

Generation 1: Första generationens touchsensorer ersatte
Fingerprints Swipe­sensorer med större användarvänlighet
och tillförlitlighet. Första generationens touchsensorer gjordes för att kunna täckas med färg för enkel designintegrering i smartphones.
Generation 2: Touchsensorerna har förbättrad prestanda och kan placeras under glas för ytterligare enkelhet i designinte­ grering. Sensorns placering längre från fingret ger svagare signal som är svårare att detektera vilket kompenseras med algoritm och mjukvara. Generation två lanserades under 2016.
Generation 3: Fingerprints utvecklar nu tredje generationens touchsensorer för placering under tjockare glas.