Massmarknad med bredd

FPCs huvudmarknad är för närvarande biometriska lösningar för smartphone och tablet.

FPCs huvudmarknad är för närvarande biometriska lösningar för smartphone och tablet. Bolagets erbjudande bedöms ha god potential även som inbyggda systemlösningar i en bredd av applikationer, se följande exempel;

  • Smartcards (främst betal/kreditkort men även bland annat ID-, passer- och kollektivtrafikkort)
  • Fordonsbranschen
  • Internet of Things, sakernas internet
  • Fysisk access – låsindustrin
  • Bärbart/wearables – klocka, armband
  • Vårdsektorn – fysisk access medicinskåp, avdelning, inloggning i journalsystem
  • Bank och finans – inloggning, registrering vid transfereringar
  • Offentliga sektorn – visum
  • Inloggningsenheter – integration i USB

Drivkrafter för biometri

Initialt har introduktionen av fingeravtrycksteknologi drivits av bekvämlighet och säkerhet vid inloggning i en smartphone. Fördelarna är flera: inga pinkoder, omedelbar upplåsning, verifiering och funktioner (ta bild, öppna app, etc).
Ett mognande ekosystem för biometri är under snabb framväxt. Allt fler aktörer godkänner biometrisk verifiering vid betalning, över internet eller direkt vid kassan. Bland dessa aktörer märks Alipay (Kina), Apple pay, Android 6.0 inklusive Android Pay, Paypal, Microsoft samt FIDO-certifierad teknologi (Fast IDentity Online). System för betalning via smartphone är påtagligt i framför allt Kina där den används i stor utsträckning istället för betal-/kreditkort.
Smartphone med biometri har också på sikt stor potential i en så kallad unbanked world, det vill säga i länder där större delen av befolkningen saknar bankkonto och infrastrukturen av bankkontor är mycket gles.
Även i övriga applikationer enligt vidstående lista drivs implementeringen av bekvämlighet och säkerhet.

Smartphone en massmarknad

Smartphonevolymen är den för närvarande största massmarknaden som FPC riktar sitt erbjudande mot och som framledes kommer att kompletteras med andra typer av marknader.

Tillväxten på vad gäller den globala smartphonemarknaden har varit mycket stark i enhetsvolym men förväntas avta enligt analysföretaget StrategyAnalytics, från mycket höga 70 procent år 2010, cirka 17 procent 2015 och för att i slutet av 2010-talet minska till runt 4 procent.
Penetrationen av fingeravtrycksteknologin har ett motsatt mönster med låg penetration på cirka 17 procent 2014 för att öka till drygt 85 procent år 2018 enligt FPCs egnabedömning med invägning av data från analysföretaget IHS. Apple som introducerade fingeravtrycksteknologin på en bred skala dominerade år 2014. FPCs marknad utgörs dock av smartphone med Android- och Windowsbaserade operativsystem. Dessa två operativsystem tros få en kraftig tillväxt 2016 till 2018 och dominera smartphones med sensorer med cirka 85 procent som säljs år 2018. Apple svarar för resterande 15 procent.

sida_27

Introduktion av fingeravtrycksteknologin har inledningsvis skett i högprissegmentet av smartphone. FPC ser ett fortsatt mönster där teknologin bedöms att snabbt introduceras i mellanpris- och lågprissegmenten.

image003

Källa: FPCs bedömning och StrategyAnalytics (avs. Apple).

Touchsensorn dominerar

Vid introduktionen av sensorer i Android-smartphone används swipesensorer. Touchsensorn dominerar numera marknaden och detta förhållande antas fortsätta framledes.

FPCs marknadsandel omfattar ett stort antal OEM

I totala smartphoneförsäljningen var Apple under 2015 ledande med en marknadsandel om cirka 23 procent, följt av Samsung om cirka 16 procent. FPCs kunder återfinns volymmässigt främst i Asien och då i synnerhet i Kina. Bolagets marknadsandel i marknadsvärde för fingeravtryckssensorer inom Android/Windowssegmentet uppgick till 45 procent 2015 och beräknas öka till 50-70 procent år 2016.

Tablet lägre tillväxt

Tillväxten av tablets med biometri är lägre, beroende på lägre innovationsgrad/utveckling och lägre omsättning av tablets som tros bero på användningsvanor. En tablet är mer stationär och har generellt fler användare per enhet. Penetrationen av fingeravtryckssensorer i tablets har inte nått samma grad som smartphones, men antas börja öka de närmaste åren allt eftersom säkra betalningar för e-handel introduceras.

Inbyggda systemlösningar – mycket stor potential

Fingeravtrycksteknologin bedöms få en stark spridning inom andra marknadssegment såsom inbyggda systemlösningar. FPCs bedömning är att marknadspotentialen för inbyggda systemlösningar; smartcards, Internet of Things etc. blir närapå lika stor 2018 som marknaden för fingeravtryckssensorer i smartphones 2016.

Accesslösningar

Enligt amerikanska analysföretaget Technavio beräknas marknaden för biometriska accesslösningar i Europa, Nord- och Sydamerika samt Mellanöstern/Afrika att ha en genomsnittlig tillväxt om 18 procent per år 2015-2019. Den betydande tillväxten tillskrivs övergången från icke-biometriska tekniker såsom PIN-koder och smartcards (utan biometri).
Mest etablerade biometriska tekniker i området är iris- och fingeravtrycksigen-känning. Technavios marknadsdefinition är myndigheter, bank-/finans- och försäkringssektorn, transport- samt hälsovårdssektorn. Tillväxten drivs av ökat hot om bedrägerier och dataintrång. Enligt analysföretaget har de globala bankkoncernerna påbörjat integration av biometriska säkerhetslösningar där smartphone tros bli det populäraste medlet för användare för åtkomst till bankkonton via internet.

Fordonsindustrin

Fordonsindustrins volymer i nyproduktion är lägre än smartphone men utgör också en massmarknad. Förädlingsgraden och systemvärdet är dock betydligt högre. FPC ser en intressant potential att leverera biometriska system med högre värdeinnehåll och därmed högre marginaler. FPCs bedömning är att fordonsindustrin nu har bestämt sig för att integrera fingeravtryckssensorer i sina produkter.
Det tar generellt lång tid att etablera sig som leverantör till denna marknad och penetrationen bedöms börja från en låg nivå. De leverantörer som får en tidig ledande position har förutsättning att driva intäkter under många år, varför marknaden utgör ett utmärkt komplement för FPC till smartphonemarknaden.

Konkurrenssituation

FPC ser en ökande konkurrens inom fingeravtrycksbiometri. Konkurrenssituationen ska inte jämföras med den för tillverkare av ersättningsbara halvledare (commodity semiconductors). Bolaget verkar inom specialitetshalvledare (specialty semiconductors) där utvecklingen är pågående med löpande nya differentierande lösningar. En jämförelse kan göras med marknaden för smartphone-kamerasensorer som har tre huvudtillverkare; Sony, Samsung och OmniVision (amerikanskt bolag börsnoterat på Nasdaq).
FPC ser inte Apple som en potentiell marknad då de har egen utvecklare/tillverkare åt operativsystemet – IOS (genom förvärvet av Authentec 2012). Apples andel av smartphone/ tabletmarknaden beaktas därför inte i FPCs marknads- och konkurrensbedömning.

Stark marknadsposition

Enligt analysföretaget IHS var FPC störst på marknaden för fingeravtrycksteknologi inom smartphone/tablets år 2015 med en marknadsandel på drygt 50 procent, frånräknat Apples iOS-baserade sensorer. Synaptics svarade för 40 procent.
FPC möter konkurrens från framför allt följande bolag som har egenutvecklade produkter i massproduktion:
Synaptics, börsnoterat på Nasdaq, amerikansk tillverkare av skärm- och fingeravtryckslösningar för PC och smartphone/tablet.
Goodix, privatägd kinesisk tillverkare av touchscreen- och fingeravtryckslösningar.
Egistec, taiwanesisk fingeravtryckssensortillverkare börsnoterad på Taipei exchange (noterades i december 2015).

Utöver dessa bolag finns det ett antal aktörer som har kommunicerat att de erbjuder fingeravtryckslösningar men, såvitt FPC erfar, inte vid utgången av 2015 har påbörjat någon massproduktion. Bland dessa märks amerikanska, nasdaqnoterade Qualcomm, kinesiska Silead samt norska IDEX och Next Biometrics.
Qualcomms fingeravtrycksteknologi bygger på avkänning med hjälp av ultraljud.