Biometri – en expanderande global marknad

Marknaden för fingeravtryckssensorer inom smartphones har under de senaste åren utvecklats till en mogen massmarknad. Samtidigt finner biometrin tillämpning inom en rad nya områden.

Behovet av biometriska verifierings- och autentiseringsmetoder är stort och fortsätter att växa, inte minst som en följd av att allt fler enheter kopplas upp mot internet. Vi ser att de stora fördelarna med biometri gör att teknologin nu sprider sig till en rad nya områden, inte minst till kort och betalningar.

KAPACITIVA SENSORER I SMARTPHONES OCH TABLETS – EN MOGEN MASSMARKNAD

Marknaden för fingeravtryckssensorer i smartphones och tablets har mycket snabbt utvecklats till en mogen massmarknad med ökad konkurrens och fallande prisnivåer. Andelen smartphones som utrustas med fingeravtryckssensor uppgår för närvarande till cirka 60 procent. I takt med att priserna på sensorer sjunker, utrustas också enheter i de lägre prissegmenten i allt högre grad med en fingeravtryckssensor. Fingeravtryckssensorn används framförallt till att låsa upp telefonen, utföra betalningar och styra appbehörigheter. Säkerhet och användarvänlighet betraktas allmänt som de mest fördelaktiga aspekterna av biometrisk ID-teknik.

Totalmarknaden 2017* för kapacitiva fingeravtryckssensorer för smartphones och tablets uppgick till cirka 700 miljoner enheter. Fingerprints marknadsandel för helåret var cirka 40 procent i OEM-ledet. Ett antal samverkande teknologiska trender och osäkerhetsfaktorer gjorde att kinesiska smartphonetillverkare var mer avvaktande under året jämfört med tidigare.

Fingeravtryck är den biometriska modalitet som är vanligast förekommande i smartphones. Kapacitiva sensorer dominerar marknaden, men flera aktörer i branschen utvecklar optiska eller ultraljudsbaserade sensorer. Syftet med dessa så kallade in-displaysensorer är att möjliggöra en mer fullständig integration av fingeravtryckssensorn i enhetens skärm. Detta gör att  skärmstorleken kan maximeras eftersom hela framsidan på en smartphone kan användas för skärmen, men ändå erbjuda en funktion för fingeravtrycksigenkänning.  De första storskaliga lanseringarna med indisplaysensorer offentliggjordes under slutet av 2017. Om tekniken mottas väl av slutanvändarna kan efterfrågan på kapacitiva sensorer för mobiler i premiumsegmenten
komma att påverkas negativt.

Parallellt med denna utveckling, ser vi att fingeravtryckssensorn börjar kompletteras med alternativa biometriska modaliteter, till exempel ansikts- och irisigenkänning. Apples introduktion av ansiktsigenkänning i en av sina Iphone-modeller under hösten 2017 har gjort att intresset för denna ”touchless”-teknologi har ökat markant. Fingerprints förväntar sig att multimodalitet kommer att bli allt vanligare, det vill säga att en telefon eller tablet har både fingeravtrycksigenkänning och ytterligare en eller flera biometriska teknologier.

BIOMETRISKA SMARTA KORT – EN KOMMANDE MASSMARKNAD

Mycket tyder på att biometriska smartcards – framförallt betalkort – där användarens fingeravtryck ersätter pinkoden, kommer att utvecklas till nästa stora marknad för biometri. De viktigaste drivkrafterna bakom denna utveckling är:

  • Användarvänlighet – det ska vara enkelt, snabbt och bekvämt att betala
  • Säkerhet – kraven på säkerhet för kortbetalningar ökar ständigt, samtidigt som ökad säkerhet inte får bli en tröskel för smidig användning
  • Behovet av kontaktlösa kort med högre beloppsgräns
  • Biometriska betalkort kan vara nyckeln till att minska antalet bedrägerier
  • Nya möjligheter för innovation och intäkter för korttillverkare, utgivare och andra aktörer

Fingerprints definition av smartcardsmarknaden är alla plastkort som har ett chip. Volymen av nyproducerade kort uppgår till cirka fyra miljarder kort om året, varav tre och en halv miljarder är betalkort. Den övriga volymen består till stor del av id-kort och accesskort för att exempelvis öppna dörrar och logga in på enheter. Hälften av de nytillverkade korten har ett så kallad dual interface, och stöder både kontakt- och kontaktlösa betalningstransaktioner.

Korttillverkningen domineras av tre större aktörer som svarar för cirka 70 procent av marknaden – nederländska Gemalto, franska Idemia och tyska Giesecke & Devrient. Betalkort ges ut av bankerna som har avtal med ett kreditbolag som transaktionsförmedlare. Visa, Mastercard och China UnionPay svarar för cirka 80 procent av denna marknad. En fjärde aktör är  chipleverantörerna till korten. Även här domineras marknaden av ett fåtal aktörer: NXP, Infineon och ST.

För att få till stånd de förutsättningar som krävs för att skapa en massmarknad för biometriska betalkort var aktivitetsnivån hög bland korttillverkare, utgivare, chipleverantörer, biometribolag, samt samarbets- och certifieringsorgan under 2017. Flera marknadstester genomfördes och förbereddes för 2018, vilket innebär ytterligare ett viktigt steg mot en massmarknad för biometriska kort. Det kommer dock att ta tid innan marknadsvolymerna kan förväntas vara jämförbara med de vi ser idag inom smartphones.

FORDON OCH INBYGGDA SYSTEMLÖSNINGAR – AUTOMOTIVE & EMBEDDED

Marknaden för biometri inom fordonsbranschen och andra inbyggda systemlösningar omfattar ett stort och växande antal tillämpningsområden. Exempel på applikationer är fordon, lås, passersystem, industri- och medicinteknik samt vardagsteknik i hemmet. Allt fler enheter kopplas upp mot internet, vilket ökar behovet av säkra och användarvänliga system för att verifiera våra identiteter. Det finns naturligtvis också ett behov av att enkelt och snabbt identifiera individer, till exempel för passersystem på flygplatser, sjukhus och arbetsplatser. Allt detta innebär att systemen måste vara användarvänliga, kostnadseffektiva och inte minst säkra.

Detta driver behovet av biometriska lösningar. Utvecklingen inom området har kommit längst i Asien, inte minst när det gäller efterfrågan på dörrlås med integrerad fingeravtryckssensor.

Biometriska lösningar för fordon kan tillämpas på flera sätt och kopplas till olika funktioner – access, personliga inställningar såsom förarposition, infotainment eller användare för körjournal, hyra, koppling till försäkring, etcetera. Introduktion av biometri i fordon bedöms börja i de övre prissegmenten.

 

* Exklusive Apple