ALGORITM

En systematisk procedur för hur man genom ett givet antal steg utför en beräkning eller löser ett problem. I Fingerprints specifika fall avses meto- den som jämför två fingeravtryck med varandra.

AUTENTISERING
Avser processen för kontroll av en uppgiven identitet, till exempel vid inloggning. Ordet är då synonymt med verifiering.

BIOMETRISKT SYSTEM
Ett mönsterigenkänningssystem som identifierar eller verifierar en person genom att studera en fysiologisk egenskap hos personen, t ex finger- avtrycksmönstret.

CHIP
En bit kisel där en integrerad krets byggts in, såsom ett sensorchip. En kiselwafer sågas nor- malt upp i en mängd chip, där varje chip i princip är identiskt.

DESIGN WIN
Beslut av en kund (OEM eller ODM) att börja utveckla en eller flera kommersiella produkter- med Fingerprints teknologi inbyggd i denna nya produkt/dessa nya produkter.

IDENTIFIKATION
Jämförelsen av insamlad biometrisk data med alla lagrade templates, med syfte att identifiera en av dessa templates (och därigenom en indi- vid) som en ur mängden.

INTERNET OF THINGS
Internetuppkopplade enheter, apparater som är uppkopplade till internet och därmed kan kom- municera/styras via internet.

MATCHNING
Processen att jämföra en bild av ett finger- avtryckmed en på förhand lagrad template och göra bedömningen om de är lika eller ej.

MODALITET
Typ av biometrisk funktion, t ex fingeravtrycks- sensor eller irissensor.

ODM
Original Design Manufacturer, företag som ut- vecklar och tillverkar produkter som säljs under andra varumärken av andra företag.

OEM
Original Equipment Manufacturers, företag som tillverkar den slutliga produkten som ska säljas på den öppna marknaden.

SMARTCARDS
Plastkort som har ett chip, en integrerad krets med information om kortet och dess ägare.

SMARTPHONE/TABLET
Är en kombinerad mobiltelefon och handdator som via mobilt bredband är uppkopplad mot internet. En smartphone har ett komplett mobil- operativsystem som är porterbart mellan olika enheter och som möjliggör att användaren enkelt kan installera mobilapplikationer, det vill säga små tredjepartsprogram som utökar tele- fonens funktionalitet.

TEMPLATE (REFERENSBILD)
En uppsättning unika data, som representerar ett visst fingeravtryck.

TOUCHSENSOR
En sensor som läser in fingeravtrycket direkt när fingertoppen läggs mot sensorytan, jämför linjesensor.

WAFER
En tunn cirkulär skiva av kisel som innehåller
en mängd integrerade kretsar, som t.ex.sensor- chip.

VERIFIERING
Jämförelsen av insamlad biometrisk data med ett givet template, med syfte att verifiera att de två överensstämmer. Detta innebär att med stor- sannolikhet kan verifiering av individen där- igenom göras.