Algoritm
En systematisk procedur för hur man genom ett givet antal steg utför en beräkning eller löser ett problem. I FPCs specifika fall avses metoden som jämför två fingeravtryck med varandra.

Anti-spoofing
Skydd mot bedrägeri, i FPCs fall skydd mot fingeravtryckskopior.

ASIC (Application Specific Integrated Circuit)
En integrerad krets i form av ett kiselchip som är konstruerad för att utföra specifika funktioner – i FPCs fall mätning på ett fingeravtryck.

Autentisering
Avser processen för kontroll av en uppgiven identitet, till exempel vid inloggning. Ordet är då synonymt med verifiering.

Biometriskt system
Ett mönsterigenkänningssystem som identifierar eller verifierar en person genom att studera en fysiologisk egenskap hos personen, i FPCs fall fingeravtrycksmönstret.

Chip
En bit kisel där en integrerad krets byggts in, såsom ett sensorchip. En kiselwafer sågas normalt upp i en mängd chip, där varje chip i princip är identiskt.

Design Win
Beslut av en kund (OEM eller ODM) att börja utveckla en eller flera kommersiella produkter med FPCs teknologi inbyggd i denna nya produkt/dessa nya produkter.

Fabless
Fabless (svenska utan fabrik) hänvisar till affärsmetodiken för att lägga ut tillverkning av chip, använd av halvledarföretag. Fablessföretag fokuserar på utveckling och marknadsföring/försäljning av sina produkter.

Foundries
Branschbegrepp inom elektronikindustrin för legotillverkning av halvledare.

Identifikation
Jämförelsen av insamlad biometrisk data med alla lagrade templates, med syfte att identifiera en av dessa templates (och därigenom en individ) som en ur mängden.

Matchning
Processen att jämföra en bild av ett fingeravtryck med en på förhand lagrad template, och göra bedömningen om de är lika eller ej.

ODM
Original Design Manufacturer, företag som utvecklar och tillverkar produkter som säljs under andra varumärken av andra företag.

OEM
Original Equipment Manufacturers, företag som tillverkar den slutliga produkten som ska säljas på den öppna marknaden.

Touchsensor
En sensor som läser in fingeravtrycket direkt när fingertoppen läggs mot sensorytan, jmf linjesensor.

Template (referensbild)
En uppsättning unika data, som representerar ett visst fingeravtryck.

Verifiering
Jämförelsen av insamlad biometrisk data med ett givet template, med syfte att verifiera att de två överensstämmer. Detta innebär att med storsannolikhet kan verifiering av individen därigenom göras.

Wafer
En tunn cirkulär skiva av kisel som innehåller en mängd integrerade kretsar, som t.ex. sensorchip.

Vertikala marknader
FPCs begrepp för andra branscher och industrisegment där bolagets teknologi kan appliceras.

Visibilitet
Den marknadskännedom som FPC får genom kundkontakter och som ger information som ligger till grund för bedömning av kommande efterfrågan.

Smartphone
Är en kombinerad mobiltelefon och handdator som via mobilt bredband är uppkopplad mot internet. En smarttelefon har ett komplett mobiloperativsystem som är porterbart mellan olika enheter och som möjliggör att användaren enkelt kan installera mobilapplikationer, det vill säga små tredjepartsprogram som utökar telefonens funktionalitet.

Tablet
Är en tunn handdator med pekskärm av typen multi-touch, som styrs med hjälp av fingertopparna och är avsedd att kunna hållas i en hand.

Smartcard
Ett kort i fickstorlek med inbyggda kretsar som kan processa information, det kan ta emot indata som bearbetas och levereras som utdata.

Internet of Things
Sakernas internet, begrepp för apparater som är uppkopplade till internet och därmed kan kommunicera/styras via internet.