En affär med bredd

Vi har ett år med stark tillväxt och god lönsamhet bakom oss. Det är få företag förunnat att ha en sådan utveckling.

Men tillväxten kommer givetvis inte helt gratis, den har förutsatt hårt arbete av dedikerade medarbetare och har varit både utmanande och lärorik. Vi har gått från att erbjuda marknaden ett fåtal sensorer till drygt 20 olika versioner. Utmaningarna har varit flera, bland annat att hinna med alla kundanpassningar
och att kunna leverera. Vi har därför jobbat mycket med att skapa flexibilitet hos våra leverantörspartners produktions- kapacitet utifrån produktmixen och dess varierande volymer.

MOGNANDE MARKNAD MED HÖGT TEMPO

En ny teknologis marknadsmognad ställer högre krav på leverantörerna när konkurrensen ökar. Ett viktigt element är att en del smartphonetillverkare medvetet väljer att använda sig av två eller flera leverantörer, så kallad ”dual sourcing”
– ett normalt förfarande i branschen för att säkra leveranser och samtidigt konkurrensutsätta leverantörerna. Fingerprints är inget undantag, men med konstant innovation är jag över- tygad om att vi på Fingerprints har förutsättningarna att behålla en stark position.
I en snabbt föränderlig miljö är det också utmanande att
planera framåt, vilket gäller speciellt i denna otroligt dynamiska konsumentdrivna smartphone-marknad. Den normalt förvän- tade, starkt säsongsbetonade volymtillväxten i fjärde kvartalet uteblev. Samtidigt påverkades orderläget av lageruppbyggnad
i hela leveranskedjan under året och att några av bolagets kunder drabbades av brist på komponenter, vilket påverkade deras volymer av smartphones.

VÄXANDE MARKNAD

Vi ser en fortsatt god potential i mobilsegmentet då penetra- tionsgraden av biometri fortsätter öka. Arbetet med en strate- gisk förändring pågår. Vi har satt kurs mot att utveckla affären för att få fler ben att stå på. Vi ska behålla vår starka ledning
i mobilsegmentet och samtidigt utvecklas till ett biometribolag med flera teknologiplattformar för ett ökande antal marknads- segment. Närmast att realisera är implementering i PC, smart- cards, fordon och i en växande mängd internetuppkopplade enheter.

ÖKADE SÄKERHETSKRAV

Molntjänster och allt fler internetuppkopplade enheter via wifi- nät för hushåll, företag och organisationer sätter fokus på säkerhetsaspekten. Det gäller att säkra alla ingångar till wifi- nätverket. Man kan göra jämförelsen med en bostad, inte bara ytterdörren ska vara tryggt låst och larmad, även alla fönster och övriga ingångar måste ha samma säkerhet. Mot denna bakgrund är vår mission uppenbar – att skapa lösningar som ger en användarvänlig och säker autentiseringsfunktion för den berättigade användaren.

INTÅG PÅ PC-MARKNADEN

Ett tydligt tecken på att kunderna använder våra lösningar i fler produkttyper är Samsungs nya Notebook 9 High end produktserie, bestående av datorer i bärbart format med Windows 10, som nu är utrustade med vår touchsensor FPC1025 med tillhörande mjukvara och stödjer Microsofts biometriska säkerhetssystem Windows Hello.

ETT ÅR FÖR EFFEKTIVISERING OCH INVESTERING

2017 kommer att bli ett år för investeringar i forskning och utveckling. Målet är att utveckla fler lösningar som kan appli- ceras på fler produkter inom fler branscher och med bredare geografisk spridning. Vi kommer även att fokusera på att öka effektiviteten i våra processer och i vår organsiation. Vi tror också att 2017 kommer att bli början för smartcards-affären. Därför sker det även investeringar i en organisation som kan fokusera på flera parallella marknader. Ledningen förstärks också med tre affärsansvariga. Vi planerar att fortsätta inves- tera i medarbetare och i ytterligare effektivitet för att kunna driva innovationen inom de nya områdena.

FLER BIOMETRIMODALITETER

I enlighet med vårt uttalade mål att bygga ett biometribolag har 2017 inletts med ett strategiskt förvärv av biometribolaget Delta ID – ett förvärv som jag ser som ett viktigt steg i utvecklingen av vår verksamhet. Delta ID:s världsledande teknologi för irisigen- känning kompletterar vår nuvarande biometriska teknologiplatt- form för fingeravtryckssensorer, stärker vårt erbjudande och är ett viktigt steg i byggandet av ett biometribolag. Vi kommer inte bara att kunna erbjuda ytterligare en systemlösning utan också på sikt en multimodal lösning som höjer säkerheten ytterligare. Förvärvet är villkorat av den amerikanska konkurrensmyndig- heten vars beslut väntas under våren 2017.

AFFÄR MED HÅLLBART RESULTAT

Vår affärsutveckling ska ske inom etiska ramar. Ett självklart steg har varit att ansluta oss till FN:s Global Compact och dess principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga
frågor, miljö och antikorruption. Vårt ramverk för hållbarhets- arbetet omfattar samtliga 10 principer i Global Compact. Vi ska givetvis vara en ansvarstagande verksamhet. Det är då glädjande att den största skillnaden vi kan göra för våra kunder och framför allt slutanvändarna med våra lösningar är att skapa säkerhet och därmed integritet i en alltmer utsatt digital miljö.

LEDANDE PÅ MARKNADEN FÖR BIOMETRISKA SYSTEM

Vårt mål är att bli ledande inom biometrisk teknik och bio- metriska lösningar. Vi befinner oss i början av den biometriska eran, driven av en växande mängd internetuppkopplade enheter. Våra förutsättningar är goda; vi kan biometri och vi utvecklas ständigt vidare. Men det som är vår främsta resurs är alla medarbetare som lever våra kärnvärden: Smart,
Brave, Open och United. Jag vill här rikta mitt tack till alla er medarbetare för ert engagemang och hårda arbete.

Göteborg mars 2017

Christian Fredrikson
VD och Koncernchef